ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

[ Home | กลับหน้าหลักประกาศ ] | [ ตั้งประกาศใหม่ ] [ เข้าสู่ระบบจัดการประกาศ ]
จํานวนประกาศทั้งหมด 1759 ประกาศ ค้นหาประกาศ
ประกาศที่ ประกาศ / Topic ผู้ตั้งประกาศ [วันที่ประกาศ] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
2335 ประชาสัมพันธ์"โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ม.พายัพ/ราชมงคลล้านนา/ม.แม่ฟ้าหลวง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ศูนย์ประสานงานฯ พะเยา [7 พ.ย. 2559] 58 18 [7 พ.ย. 2559]
2334 ประชาสัมพันธ์"โครงการเด็กดีมีที่เรียน" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ศูนย์ประสานงานฯ พะเยา [1 พ.ย. 2559] 83 13 [1 พ.ย. 2559]
2333 ประชาสัมพันธ์"โครงการเด็กดีมีที่เรียน" มหาวิทยาลัยพะเยา มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ศูนย์ประสานงานฯ พะเยา [1 พ.ย. 2559] 55 10 [1 พ.ย. 2559]
2328 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ออนไลน์ (ก.ย. 59) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [26 ต.ค. 2559] 108 0
2327 ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อโครงการ... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [14 ต.ค. 2559] 89 5 [14 ต.ค. 2559]
2326 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ฉลองราชย์ 70 ปี... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [11 ต.ค. 2559] 62 2 [11 ต.ค. 2559]
2325 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [11 ต.ค. 2559] 125 4 [11 ต.ค. 2559]
2324 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [11 ต.ค. 2559] 31 2 [11 ต.ค. 2559]
2323 การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2016" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [10 ต.ค. 2559] 26 0
2322 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับสมุดคู่ฝาก เงินประกันสัญญาโรงเรียนคืน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [23 ก.ย. 2559] 131 0
2321 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือกออก มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [14 ก.ย. 2559] 48 0
2319 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [13 ก.ย. 2559] 386 2 [13 ก.ย. 2559]
2318 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มย่อย ที่ 1 - 4 เชิญรับเกียรติบัตรโครงการ 6 สัปดาห์ประชามติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [12 ก.ย. 2559] 112 0
2317 รูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [9 ก.ย. 2559] 163 0
2316 สื่อการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดีด้วย E book กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [8 ก.ย. 2559] 88 0
2314 ด่วนที่สุดการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาสายตา เข้ารับการตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่น มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [8 ก.ย. 2559] 54 1 [8 ก.ย. 2559]
2312 โครงการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีทรงครองราชย์" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [6 ก.ย. 2559] 55 0
2311 เชิญร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [6 ก.ย. 2559] 54 0
2310 โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [6 ก.ย. 2559] 43 0
2309 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ออนไลน์ (ส.ค. 59) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [5 ก.ย. 2559] 60 0
2308 ประกาศผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับศึกษาธิการภาค 16 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [1 ก.ย. 2559] 92 3 [1 ก.ย. 2559]
2307 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [30 ส.ค. 2559] 109 1 [30 ส.ค. 2559]
2306 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [30 ส.ค. 2559] 38 4 [30 ส.ค. 2559]
2304 โครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งี่ 23 ของมูลนิธิโทรเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [10 ส.ค. 2559] 95 0
2303 โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [10 ส.ค. 2559] 48 0
2302 โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [10 ส.ค. 2559] 33 0
2301 การเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [10 ส.ค. 2559] 42 0
2300 การประกวดภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [10 ส.ค. 2559] 48 0
2299 โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [10 ส.ค. 2559] 31 0
2298 แบบฝึกคิดเลขในใจ และตัวอย่างคำถามสำหรับให้ครูสอบถามรายวัน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [5 ส.ค. 2559] 331 0
= ประกาศใหม่ = ประกาศที่ยังไม่มีคนตอบ = ประกาศที่ถูกตอบแล้ว = ประกาศสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=3 กำลังแสดงหน้าที่ 4/59 หน้าถัดไป=5
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
[ ตั้งประกาศใหม่ ]