ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

[ Home | กลับหน้าหลักประกาศ ] | [ ตั้งประกาศใหม่ ] [ เข้าสู่ระบบจัดการประกาศ ]
จํานวนประกาศทั้งหมด 1768 ประกาศ ค้นหาประกาศ
ประกาศที่ ประกาศ / Topic ผู้ตั้งประกาศ [วันที่ประกาศ] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
2344 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [6 ธ.ค. 2559] 31 2 [6 ธ.ค. 2559]
2343 เชิญร่วมงานนิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ ครั้งที่ 2 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [6 ธ.ค. 2559] 26 5 [6 ธ.ค. 2559]
2342 ขอความร่วมมือซื้อข้าวหอมมะลิเพื่อช่วยเหลือชาวนาจังหวัดเชียงราย... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [18 พ.ย. 2559] 52 3 [18 พ.ย. 2559]
2341 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมทางวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [17 พ.ย. 2559] 52 0
2340 ประชาสัมพันธ์การสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2559] 172 7 [8 พ.ย. 2559]
2339 ประชาสัมพันธ์การรักษาโรคนอนกรน... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2559] 68 2 [8 พ.ย. 2559]
2338 การสัมมนาโครงการมาร์ชชิ่งความดี... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2559] 28 1 [8 พ.ย. 2559]
2337 แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2559] 48 0
2336 ประชาสัมพันธ์"โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ราชภัฎเชียงราย /ราชภัฎลำปาง / มหาจุฬาล มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ศูนย์ประสานงานฯ พะเยา [7 พ.ย. 2559] 90 15 [7 พ.ย. 2559]
2335 ประชาสัมพันธ์"โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ม.พายัพ/ราชมงคลล้านนา/ม.แม่ฟ้าหลวง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ศูนย์ประสานงานฯ พะเยา [7 พ.ย. 2559] 58 18 [7 พ.ย. 2559]
2334 ประชาสัมพันธ์"โครงการเด็กดีมีที่เรียน" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ศูนย์ประสานงานฯ พะเยา [1 พ.ย. 2559] 83 13 [1 พ.ย. 2559]
2333 ประชาสัมพันธ์"โครงการเด็กดีมีที่เรียน" มหาวิทยาลัยพะเยา มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ศูนย์ประสานงานฯ พะเยา [1 พ.ย. 2559] 55 10 [1 พ.ย. 2559]
2328 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ออนไลน์ (ก.ย. 59) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [26 ต.ค. 2559] 109 0
2327 ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อโครงการ... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [14 ต.ค. 2559] 89 5 [14 ต.ค. 2559]
2326 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ฉลองราชย์ 70 ปี... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [11 ต.ค. 2559] 62 2 [11 ต.ค. 2559]
2325 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [11 ต.ค. 2559] 126 4 [11 ต.ค. 2559]
2324 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [11 ต.ค. 2559] 31 2 [11 ต.ค. 2559]
2323 การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2016" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [10 ต.ค. 2559] 26 0
2322 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับสมุดคู่ฝาก เงินประกันสัญญาโรงเรียนคืน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [23 ก.ย. 2559] 132 0
2321 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือกออก มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [14 ก.ย. 2559] 48 0
2319 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [13 ก.ย. 2559] 387 2 [13 ก.ย. 2559]
2318 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มย่อย ที่ 1 - 4 เชิญรับเกียรติบัตรโครงการ 6 สัปดาห์ประชามติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [12 ก.ย. 2559] 112 0
2317 รูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [9 ก.ย. 2559] 163 0
2316 สื่อการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดีด้วย E book กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [8 ก.ย. 2559] 94 0
2314 ด่วนที่สุดการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาสายตา เข้ารับการตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่น มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [8 ก.ย. 2559] 54 1 [8 ก.ย. 2559]
2312 โครงการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีทรงครองราชย์" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [6 ก.ย. 2559] 56 0
2311 เชิญร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [6 ก.ย. 2559] 54 0
2310 โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [6 ก.ย. 2559] 44 0
2309 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ออนไลน์ (ส.ค. 59) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [5 ก.ย. 2559] 60 0
2308 ประกาศผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับศึกษาธิการภาค 16 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [1 ก.ย. 2559] 93 3 [1 ก.ย. 2559]
= ประกาศใหม่ = ประกาศที่ยังไม่มีคนตอบ = ประกาศที่ถูกตอบแล้ว = ประกาศสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=3 กำลังแสดงหน้าที่ 4/59 หน้าถัดไป=5
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
[ ตั้งประกาศใหม่ ]