ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

[ Home | กลับหน้าหลักประกาศ ] | [ ตั้งประกาศใหม่ ] [ เข้าสู่ระบบจัดการประกาศ ]
จํานวนประกาศทั้งหมด 1768 ประกาศ ค้นหาประกาศ
ประกาศที่ ประกาศ / Topic ผู้ตั้งประกาศ [วันที่ประกาศ] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
2380 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [24 ก.พ. 2560] 100 2 [24 ก.พ. 2560]
2379 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการโรงเรียนในโรงงาน ร่วมกับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 ก.พ. 2560] 98 0
2375 การจัดสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษ (กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย) ปีการศึกษา 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [20 ก.พ. 2560] 55 0
2372 การบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองผ่านแบบ ภ.ง.ด.90,91 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [14 ก.พ. 2560] 62 2 [14 ก.พ. 2560]
2371 การอบรมออนไลน์ หลักสูตร STEM ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [14 ก.พ. 2560] 101 0
2370 การจัดสอบ O-NET ม.3 รอบพิเศษ (กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย) ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [8 ก.พ. 2560] 84 0
2369 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [31 ม.ค. 2560] 460 0
2368 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [31 ม.ค. 2560] 88 0
2367 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างเครือข่ายมหาวิทยลัยจีนและสถาบันการศึกษาไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [30 ม.ค. 2560] 42 0
2366 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26 ม.ค. 2560] 87 0
2365 การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [19 ม.ค. 2560] 286 0
2364 การรับตรง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [19 ม.ค. 2560] 50 0
2363 การรับตรง(รอบ 2) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [19 ม.ค. 2560] 48 0
2362 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 ม.ค. 2560] 88 2 [10 ม.ค. 2560]
2361 การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์..... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 ม.ค. 2560] 61 2 [10 ม.ค. 2560]
2360 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 ม.ค. 2560] 47 7 [10 ม.ค. 2560]
2359 เชิญชมงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 ม.ค. 2560] 47 4 [10 ม.ค. 2560]
2358 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 ม.ค. 2560] 23 2 [10 ม.ค. 2560]
2357 ขอเชิญร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 ม.ค. 2560] 34 3 [10 ม.ค. 2560]
2356 เชิญร่วมงานนิทรรศการภาพวาดนกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [9 ม.ค. 2560] 37 5 [9 ม.ค. 2560]
2355 เชิญสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [9 ม.ค. 2560] 34 1 [9 ม.ค. 2560]
2354 โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [8 ม.ค. 2560] 102 0
2353 ประชาสัมพันธ์งดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [28 ธ.ค. 2559] 159 5 [28 ธ.ค. 2559]
2352 ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อสินค้าที่ระลึก... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [27 ธ.ค. 2559] 45 2 [27 ธ.ค. 2559]
2351 มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [27 ธ.ค. 2559] 55 1 [27 ธ.ค. 2559]
2350 ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup Thailand 2017 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [27 ธ.ค. 2559] 35 5 [27 ธ.ค. 2559]
2349 ทุนการศึกษา UWC ประจำปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 ธ.ค. 2559] 96 1 [20 ธ.ค. 2559]
2347 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15 ธ.ค. 2559] 60 6 [15 ธ.ค. 2559]
2346 การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [13 ธ.ค. 2559] 53 2 [13 ธ.ค. 2559]
2345 โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [6 ธ.ค. 2559] 89 10 [6 ธ.ค. 2559]
= ประกาศใหม่ = ประกาศที่ยังไม่มีคนตอบ = ประกาศที่ถูกตอบแล้ว = ประกาศสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=2 กำลังแสดงหน้าที่ 3/59 หน้าถัดไป=4
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
[ ตั้งประกาศใหม่ ]