ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

[ Home | กลับหน้าหลักประกาศ ] | [ ตั้งประกาศใหม่ ] [ เข้าสู่ระบบจัดการประกาศ ]
จํานวนประกาศทั้งหมด 1759 ประกาศ ค้นหาประกาศ
ประกาศที่ ประกาศ / Topic ผู้ตั้งประกาศ [วันที่ประกาศ] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
2118 ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [29 เม.ย. 2558] 70 2 [29 เม.ย. 2558]
2117 ประชาสัมพันธ์การส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [29 เม.ย. 2558] 111 0
2116 ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [29 เม.ย. 2558] 100 0
2113 รายงานผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [22 เม.ย. 2558] 536 0
2112 การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 174 0
2111 ประกาศผลการประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 93 0
2110 โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 66 0
2108 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 123 0
2107 โครงการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 79 0
2106 โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สจริตฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 65 0
2105 โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 107 1 [21 เม.ย. 2558]
2104 โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 72 0
2103 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างต้นแบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 94 0
2102 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 74 0
2101 โครงการค่ายยุวเกษตปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 58 0
2100 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านระดับจังหวัดประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 68 0
2099 การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "WRG Thailand Championship 2015" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 55 0
2098 ค่ายพุทธบุตร ดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 เม.ย. 2558] 57 0
2096 การจัดประกวดผลงานหนังสั้น "เด็กไทย แข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 เม.ย. 2558] 186 0
2093 ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น “โลกใสในจอสวย” ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 เม.ย. 2558] 93 0
2088 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 เม.ย. 2558] 182 0
2086 การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งรุ่น 7 ประจำปี 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 เม.ย. 2558] 97 5 [20 เม.ย. 2558]
2079 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [16 เม.ย. 2558] 146 0
2078 ประกาศการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่น ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [16 เม.ย. 2558] 97 0
2077 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา..... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [8 เม.ย. 2558] 123 0
2076 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ.... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [2 เม.ย. 2558] 317 3 [2 เม.ย. 2558]
2075 โครงการ Eduzones Expo 2015 ชี้ชัด อนาคต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [29 มี.ค. 2558] 110 0
2074 ด่วน! ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ปีภาษี 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [28 มี.ค. 2558] 237 0
2073 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [27 มี.ค. 2558] 74 5 [27 มี.ค. 2558]
2072 ประกาศสอบราคา........ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [27 มี.ค. 2558] 94 4 [27 มี.ค. 2558]
= ประกาศใหม่ = ประกาศที่ยังไม่มีคนตอบ = ประกาศที่ถูกตอบแล้ว = ประกาศสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=9 กำลังแสดงหน้าที่ 10/59 หน้าถัดไป=11
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
[ ตั้งประกาศใหม่ ]