ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)


ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด ส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ในวันที่8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นั้น
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ดังแนบมาพร้อมนี้
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 15:51 น. ]



.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา