ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

โครงการ EGAT-Energy Plan#2 ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน ปี 2
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ EGAT-Energy Plan#2 ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน ปี 2 จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้โรงเรีนนในสังกัดที่มีความสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://182.93.171.154/secondary-loader/data/P1BeBcJmp104028MonAug2017.pdf
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 118.172.3.180 [ วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10:53 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา