ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ได้เปิดโครงการห้องเรียนกีฬาตามประกาศสพฐ.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนา โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐานเน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่าสากุล สามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้
โรงเรียนมีความประสงค์จะรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ หรือสมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.Kanchanapisek.ac.th
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 16:52 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา