ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมมหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid’s World) ครั้งที่ 5
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมมหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid’s World) ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกนอกตำรา..Let’s go learn fin fun!” ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างเทคนิคอัจฉริยะสำหรับเด็กและเยาวชน http://182.93.171.154/secondary-loader/data/P1IgEFJok93525FriAug2017.pdf
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09:47 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา