ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

โครงการ BOT Challenge & Experience 2017
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ฉ ได้จัดโครงการ BOT Challenge & Experience 2017 ระหว่างวันที่ 18 -21 ตุลาคม 2560 ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://182.93.171.154/secondary-loader/data/P1IPzL26U91741FriAug2017.pdf
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09:31 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา