ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 4
ด้วยโครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้จัดโครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิตและชิงทุนการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษและศักยภาพทางความคิดกับทัษะชีวิตของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินตนเองด้านความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองสู่โลกยุคดิจิตอล โดยโครงการจะมอบทุนการศึกษาให้ผู้สอบได้คะแนนรวมในอันดับที่ 1-3 มีมูลค่า 5,000-3,000 บาท รวม 6 ทุน และรางวัลชมเชย รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน นอกจากนี้ยังใช้สิทธิชิงทุนเข้าร่วมโครงการอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ECE) ในต่างประเทศได้ด้วย รายละเอียดและใบสมัครดังแนบ http://182.93.171.154/secondary-loader/data/P14P3h1oM111237ThuAug2017.pdf
http://http://182.93.171.154/secondary-loader/data/P14P3h1oM111237ThuAug2017.pdf
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 11:31 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา