ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องเรียนผ่านระบบ O-NET


ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่งานวัดผลหรือเจ้าหน้าที่งานทะเบียนโรงเรียนที่ทำหน้าที่นำส่งข้อมูลนักเรียน ม.3 และ ม.6 ผ่านระบบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน 24 โรงต่อไปนี้ ให้เร่งดำเนินการอัพโหลดข้อมูลห้องเรียนและข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 118.172.110.74 [ วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 16:02 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา