ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประชาสัมพันธ์โครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 5
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ โมเดิร์นไนน์การ์ตูน ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ “พลังเปลี่ยนโลกปี 5” ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์คิดแบบไทย..ไปอินเตอร์” ผ่านการวาดภาพ และเขียนโครงการอธิบายจินตนาการลงบนกระดาษขนาด A4 โดยการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผสมผสานกับองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนถิ่นอาศัย ขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ ขอแจ้งโรงเรียนสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://182.93.171.154/secondary-loader/data/P1Q1IwGf342232WedAug2017.pdf
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 16:35 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา