ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

แผนที่เส้นทางการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค


แผนที่เส้นทางเข้าร่วมงานการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการสูกเสือ จังหวัดเชียงราย สามารถดาวน์โหลดเส้นทางการเดินทาง จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราชไปศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการสูกเสือ จังหวัดเชียงราย ได้ตามลิงค์แผนที่ด้านล่างนี้
https://goo.gl/HtBcSp
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10:19 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา