ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560”
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้จัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560” จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วม สมารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://182.93.171.154/secondary-loader/data/P1Uj29zbr111716MonJul2017.pdf
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:28 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา