ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียด โครงการแข่งขันทักษะฟุตบอล สพฐ.– เอ.พี. ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอล ปี 7
สามารถดาวน์โหลดรายละเอีดยดโครงการแข่งขันทักษะฟุตบอล สพฐ.– เอ.พี. ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอล ปี 7 “Honda Red Champion SEASON 7” รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่ http://182.93.171.154/secondary-loader/loadData.phpNcount=2186&&Lcount=P1kF7thql93452WedJul2017.pdf&&Mcount=0
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:51 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา