ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ตารางการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ ครั้งที่ 14 ประจาปี 2560
ตารางการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน
“สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ครั้งที่ 14 ประจาปี 2560
รอบคัดเลือกระดับจังหวัดเชียงราย
วันที่ 23-29 กรกฎาคม 2560 ณ สนามบาสเกตบอล อาคาร 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://182.93.171.154/secondary-loader/loadData.php?Ncount=2184&&Lcount=P1OGh9DPg53929MonJul2017.pdf&&Mcount=0
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:53 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา