ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (CS-STEM)


องค์กร OUTINNOVATE ORGANISATION ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (CS STEM)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:33 น. ]องค์กร OUTINNOVATE ORGANISATION ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (CS STEM)
โดยคุณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา