ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ไฟล์การอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 24 มิถุนายน 2560
โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์บรรยายของวิทยากรการอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอ็มบูติก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ได้ทางลิงค์
https://drive.google.com/file/d/0B-kO8VPd_rEKTTZkeG1wUFFjazg/view?usp=sharing
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:56 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา