ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์แบบองค์รวมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
Shing Lee Institute และ Learning Tree แจ้งประชาสัมพันธ์คอร์สการอบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามโครงการอบรมครูคณิตศาสตร์แบบองค์รวมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ท่านที่สนใจสามารถศึกษาเอกสารโครงการจากระบบดาวน์โหลดเอกสาร (e-Loader)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 16:53 น. ]

เอกสารโครงการ
https://drive.google.com/file/d/0B-kO8VPd_rEKZzhOQV82bUVDc28/view?usp=sharing
โดยคุณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา