ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 403549  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ประเพณีลอยกระทง

      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สฟป.ชบ.3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง กับเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งหนองตาไกร ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีของไทยสืบต่อไป (นางนุชรีย์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง กับเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านอำเภอร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง กับเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ณ บริเวณสวนสาธารณะชายหาด บ้านอำเภอ (ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาและกรีฑาโรงเรียนบ้านอำเภอ

     เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬาและกรีฑาให้กับนักเรียน โดยท่านได้กล่าวโอวาทให้กับนักกีฬา รู้จักการออกกำลังกายที่ถูกวิธี มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย (ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านสัตหีบ

     โรงเรียนบ้านสัตหีบได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านสัตหีบ เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดำเนินการต่างๆที่ผ่านมาในปีการศึกษา1/2557 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมวันแม่ โรงเรียนบ้านสัตหีบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสุจริต ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา

     เมื่อวันที่ 23-26 กันยายนที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เป็นโรงเรียนแกนนำของ สพป.ชลบุรี เขต 3 ไปจัดบูทแสดงและนำเสนอนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและนักเรียน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา ทั้งนี้ นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับภาคกลางขึ้นนำเสนอนวัตกรรมบนเวทีและได้รับรางวัลนวัตกรรมผู้บริหารในระดับ ชมเชย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : การประชุมสามัญ ครูกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ ครูกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : สพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

     สพฐ.มาตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ณ วันที่ 10 กันยายน 2557 เพื่อขอเปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบป้าย อย. น้อย

     เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้ทำการมอบป้ายโรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2555 และ 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ระดับสถานศึกษา

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ระดับสถานศึกษาในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสำฤทธิ์ (MTEF) และการประเมินผล โดย นายสมพงษ์ บุหงาเกษมสุข ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชบ 3 วันที่ 6-7 และ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้

     เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดพระประทานพรได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ โดยนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๖๐ คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ฟาร์มจระเข้สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนักเรียนต่างก็ให้ความสนใจในการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ และสามารถปฏิบัติตนตามข้อแนะนำของสถานที่ (ธีรภัทร์ แสงเพชร : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านสัตหีบ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณผู้สร้างพลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

     โรงเรียนบ้านสัตหีบ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณผู้สร้างพลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 15.00-17.30น. เพื่อเป็นการขอบคุณผู้สนับสนุนและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านสัตหีบ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสุนทรวิจิตร จ.นครพนม

     โรงเรียนบ้านสัตหีบ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสุนทรวิจิตร จ.นครพนม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 โดยคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านสัตหีบเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านสัตหีบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ด้านต่างประเทศ

     โรงเรียนบ้านสัตหีบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ด้านภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 โดยมีโรงเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3 มาร่วมแข่งขันกันอย่างมากมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุฑิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ

     คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุฑิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายวัชรพงษ์ ไผ่โสภา (ครู โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย) วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.59 น. พิธีแสดงมุฑิตาจิต เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : แข่งขันหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์

     วันที่ 19 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดพระประทานพร ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ วาดภาพ paint ได้ที่ 16 เหรียญเงิน เด็กหญิงอรดี อุ่นกุล และเด็กชายตะวันแสงตราสิทธิ์ Power point ได้ที่20 เหรียญเงิน เด็กชายภัทรพล ชูศรีทอง และ เด็กชายอนุสรณ์ โพธิ์รัตน์ E-book ได้รองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง เด็กชายบุญญฤทธิ์ บุญค้ำ เด็กหญิงพรธิตา วัฒนะ(บุญมา บุญศิริ :ภาพ /ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 8/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36