ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 404362  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดอัมพวันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาในกลุ่มศรีราชา 3

     เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 3 ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง(อ่าวอุดม)เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง รู้รักสามัคคี ส่งเสริม นักเรียนที่มีทักษะด้านกีฬา ได้มีโอกาสแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น โดยมีนายประสงค์ ชื้อประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา พร้อมทั้งขบวนพาเหรด กองเชียร์ ซึ่งโรงเรียนวัดอัมพวันได้รางวัลดังนี้คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาเซปักตะกร้อชาย อายุ 12 ปี,รางวัล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาบายศรีได้ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองเรือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : 5 ธันวา มหาราชเขาบายศรี

     5 ธันวา มหาราชเขาบายศรี เวลา 09.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2557 นางเกศรา เผือกนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานในพิธี สดุดีถวายพระพรชัยมงคล มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลายอย่างรวมทั้งกิจกรรมแข่งขันกีฬาพ่อกับลูก (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอัมพวัน

     โรงเรียนวัดอัมพวันจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามระเบียบวาระต่างๆ (สุคนธา ซินศิริ ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนวัดอัมพวันเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

     กลุ่มงานส่งเสริม ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ตลาดบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้คำนึงถึงความสำคัญสุขภาพอนามัยของเด็กในโรงเรียน จึงได้ดำเนินงานตามแผนและประเมินผลกิจกรรมด้านบริการสุขภาพแก่นักเรียนและครอบคลุมการบริการด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพ การวัดสายตา การได้ยิน การเฝ้าระวัง ภาวการณ์เจริญเติบโตด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง โดยนักเรียนโรงเรียนวัดอัมพวันเข้ารับบริการตรวจสุขภาพตั้งแต่ระดับชั้นป.1-ป.6 จำนวน 320 คน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (สุคนธา ซ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี โรงเรียนวัดอัมพวัน

     นายประสงค์ ชื้อประเสริฐ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดอัมพวัน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของคณะลูกเสือและเนตรนารีด้วย (สุคนธา ซินศิริ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขลอด
หัวข้อข่าว : ส่งเสริม เรียนรู้ พืชสมุนไพรไทย

     19 พ.ย. 57 นางเรณู บัวศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขลอด และนางอมรา โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขลอด ผู้นำทางวิชาการของโรงเรียนบ้านขลอด สพป.ชบ.3 ทั้ง 2 ท่าน นำนักเรียนและคณะครู เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพัก ปตท. บนถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบข่า กิ่งอ.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ระยอง ท่านผู้อำนวยการตระหนักดีว่า ทุกวันนี้เมื่อยาแผนปัจจุบันเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากขึ้น พืชสมุนไพร ที่เคยใช้กัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : กีฬาสีโรงเรียนวัดพระประทานพร

     วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดพระประทานพร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีตำรวจน้ำศรีราชาร่วมเป็นกรรมการและมอบน้ำผลไม้เพื่อสนับสนุนกีฬาและกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา โดยมีกีฬาและกิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขัน คือ ฟุตบอล ๗ คน วิ่งตามระยะทางต่างๆ ชักเย่อ วิ่งเปรี้ยว และกองเชียร์ของแต่ละสี ซึ่งนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกีฬาและกิจกรรมตามความสามารถ เนื่องจากนี้ยังมีผู้ปกครองเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
หัวข้อข่าว : รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง

     วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน นำทีมงานสถานักเรียนของโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานเข้ารับรางวัลประชาธิปไตยตัวอย่าง ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
หัวข้อข่าว : การขอรับการประเมินโรงเรียนอนุบาลพระราชทาน

     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน โดยนายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ข่าว/ภาพ สุกัญญา การมงคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล

     วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาลเพื่อชืี้แจงนโยบายและขอความร่วมมือในการดูแลบุตรหลาน ภาพ/ข่าว สุกัญญา การมงคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
หัวข้อข่าว : อบรมการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์

     วันที่ 27 กันยายน 2557 ทาง อบจ.ชลบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ท่านผอ.ประทีป ศรีรักษาได้กล่าวคำขอบคุณวิทยากรที่ทำการอบรม ข่าว/ภาพ สุกัญญา การมงคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขลอด
หัวข้อข่าว : ปิดงาน “กีฬาสามัคคี เด็กๆคนดี มีกีฬาในหัวใจ”

     14 พฤศจิกายน 57 เวลา 15.00 น. นางอมรา โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขลอด สพป.ชลบุรี เขต 3มอบถ้วยรางวัล และกล่าวปิดงาน “กีฬาสามัคคี เด็กๆคนดี มีกีฬาในหัวใจ” กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2557 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขลอด อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้กล่าวชื่นชมเด็กๆที่ใส่ใจ เรียนรู้ ร่วมการแข่งขันเกม กีฬา ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักให้อภัย และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มเป็นอย่างดี พร้อมทั้งขอบคุณคณะครูที่จัดกิจกรรมนี้ แม้นว่าสถานบริเวณโรงเรียนไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขลอด
หัวข้อข่าว : เปิด“กีฬาสามัคคี เด็กๆคนดี มีกีฬาในหัวใจ”

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 57 เวลา 9.00 น. นางเรณู บัวศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขลอด สพป.ชลบุรี เขต 3 เปิดงาน “กีฬาสามัคคี เด็กๆคนดี มีกีฬาในหัวใจ” กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2557 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขลอด อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท่านกรุณาให้ข้อคิดและกำลังใจแก่เด็กๆและคุณครูที่ร่วมกันจัดประสบการณ์ด้านกีฬาให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมความรัก สามัคคี ในหมู่คณะ ความมีน้ำใจนักกีฬา เด็กๆสดใส มุ่งมั่นในการเล่นกีฬา พร้อมพัฒนาคุณลักษณะของตนเอง…….......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : สืบสานประเพณีลอยกระทง

      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สฟป.ชบ.3 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยจัดให้มีกิจกรรมทำกระทง เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการทำกระทง รู้จักประเพณีลอยกระทง และรักในประเพณีไทย (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 7/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36