ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 403550  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนวัดอัมพวันไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 คณะครูโรงเรียนวัดอัมพวันจำนวน 5 คน พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 140 คนไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชน ประวัติศาสตร์ โบราณสถานต่างๆ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการที่ได้เห็นและสัมผัสกับของจริงนอกเหนือจากที่ได้รับความรู้ในห้องเรียนอันเป็นการเรียนรู้ที่คงทนถาวร (สุคนธา ซินศิริ ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : รับเชิญมาแสดงร่วมงาน

     รับเชิญมาแสดงร่วมงาน การประชุมกรมแพทย์ทหารบก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูซ พัทยา 17/12/2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เข้าร่วมกับเทศบาลหนองปรือร่วมเดินเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติปี 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เข้าร่วมกับเทศบาลหนองปรือร่วมเดินเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติปี 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์นำนักเรียนทัศนศึกษาที่ปราสาทสัจธรรม

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์นำนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ทัศนศึกษาที่ปราสาทสัจธรรม พัทยา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เข้าร่วมการประกวดวงเมโลเดียนประถมศึกษา ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เข้าร่วมการประกวดวงเมโลเดียนประถมศึกษา ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีการประกวดวงเมโลเดียนประถมศึกษา ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรับโล่ห์รางวัลเหรียญทอง ณ เดอะมอล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ณ นนทบุรี โดยทางโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 รายการคือ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานอาชีพ ฆ้องวงเล็ก แอโรบิค ศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี และประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : งานประจำปีโรงเรียนวัดอัมพวัน 2557

     เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอัมพวันร่วมกันจัดงานประจำปี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลา 19.30-22.30 น. ภายใต้ชื่องาน “อัมพวันสร้างสรรค์ ผูกพันสามัคคี ทำความดีถวายพ่อหลวง” โดยมีคุณณัชพล กาญจนสิริเดช กล่าวรายงานการจัดงาน และกำนันจำนงค์ ไกรกุลศรุต เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมมีดังนี้คือ การแสดงบนเวทีของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ-ป.6 รวม 22 ชุด การจำหน่ายอาหาร การจำหน่ายพวงมาลัยดอกดาวเรือง การจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรม วันรวมพลังเด็กดี V-Star

     ร่วมกิจกรรม วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : นิทรรศการรณรงค์ทันตสาธารสุข สนับสนุนโดยฝ่ายทัตกรรม โรงพยาบาลบางละมุง

     นิทรรศการรณรงค์ทันตสาธารณสุข โรงเรียนประถมศึกษา สนับสนุนโดยฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี 12/12/2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     4 ธันวาคม 2557 “วันพ่อโรงเรียนเกล็ดแก้ว” นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วเป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน พุ่มทอง)และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพพร้อมทั้งนำกล่าว ถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีพร้อมกับคณะครูและนักเรียนร่วมรำและร้องเพลงถวายพระพร มีกิจกรรมวิชาการ พัฒนาโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งครูและนักเรียนรู้สึกปลาบปลื้มใจ(สุกัญญา บางจั่น ภาพ /สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : ประชุมโครงการสร้างเสริมสายใยรักครอบครัว

     วันที่ 12 ธันวาคม 2557 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วพร้อมทั้งคณะครูจัดดำเนินโครงการสร้างเสริมสายใยรักครอบครัว ณ ห้องประชุมชั่วคราวโรงเรียนเกล็ดแก้ว โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ นายกสมจิตร นิ่มสุวรรณ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการและได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวรรณสิน นิลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขทำให้ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยได้รับความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการดูแลเด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ปฐมพร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติโรงเรียนบ้านนาวัง

     วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ และเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ทุกวันหลักจากกิจกรรมหน้าเสาธง เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษทุกเช้า กับ Mr. Ricsard ภาพ/ข่าว ..... นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดอัมพวันจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

     โรงเรียนวัดอัมพวันได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ให้เด็กได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 -10.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายประสงค์ ชื้อประเสริฐ ท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพิธีการ รวมทั้งนำคณะครูและนักเรียนร่วมร้องเพลงถวาย......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 6/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36