ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 404355  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีงานวันครู ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กรีฑาแห่งชาติภาคตะวะนออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

     วันที่ 16 มกราคม 2558 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชบ.3 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วพร้อมคณะครูร่วมพิธีงานวันครู ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กรีฑาแห่งชาติภาคตะวะนออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2558 และนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นผู้อ่านสานส์งานวันครู นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเป็นรางวัลเกียรติยศให้กับครูผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : งานวันครูกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 1,2

     วันที่ 16 ม.ค.58 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วและคณะครู ร่วมงานวันครูกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 1,2 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชบ.3 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกีฬา ซึ่งการแข่งขันกีฬา โรงเรียนเกล็ดแก้วได้ส่งเข้าแข่งขัน 2 ประเภท 1.แข่งฮูล่าอุก 2.แข่งเปตองและช่วงเย็นงานเลี้ยงสังสรรค์ มีการจับรางวัลและการประกวดงามอย่างครูและงามอย่างฮา โรงเรียนกลุ่มสัตหีบ 1และกลุ่มสัตหีบ 2 สุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : ชมรมกอล์ฟ ทีโอที ภาคตะวันออก บริจาคเงินเพื่อการศึกษาแด่โรงเรียนบ้านเขาบายศรี

     วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐น. นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และคณะ บริจาคเงินเพื่อการศึกษาแด่โรงเรียนบ้านเขาบายศรี จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมต้อนรับ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : นิเทศ การยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต ระดับโรงเรียน

     วันที่ 29 มกราคม 2558 ศน.เตือนใจ ดวงละม้าย มานิเทศ การยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต ระดับโรงเรียน ณ. โรงเรียนบ้านอำเภอ โดยมี นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอ ต้อนรับและรับการนิเทศ (ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ชบ ๓ และศน.ชบ ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาบายศรี

     เวลา ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชบ ๓ นายสุขสันต์ สายงาม ศน.ชบ ๓ และคณะ ได้มานิเทศโรงเรียนตามโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน โดยมีนางเกศรา เผือกนาง ผอ.รร.บ้านเขาบายศรีและคณะครูให้การต้อนรับ(ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า
หัวข้อข่าว : มขน. เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก

     เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าได้เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โดยการร่วมมือของ ผอ.ไทยภูษา สุวรรณพันธ์ คณะครูนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมใจกันให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (นายอรชุน กิตติโสภาลักษณ์ ภาพ/นางสาวรัชนีพร ใกล้พุดซา ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : งานวันเด็กโรงเรียนวัดอัมพวัน ประจำปี 2558

      เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดอัมพวันได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.30 น.ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินตามนโยบายของทางราชการในการส่งเสริมเยาวชนของชาติ ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม นักเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆอาทิ เกมนันทนาการ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบของขวัญวันเด็ก โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสงค์ ชื้อประเสริฐ เป็นผู้อ่านส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ 2558

     วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายไพรัตน์ เนืองเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบ ได้เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดและอ่านสารวันเด็กแห่งชาติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมพิธีเปิดและจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาบายศรี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประชาสัมพันธ์ รงเรียนภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

     วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมกับคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จัดงานวันเด็กประจำปี 2558 โดยมี นายสมจิตร นิ่มสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เป็นประธานเปิดงานและ นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมกับนำขนมจีนแกงไก่มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก งานนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นเทศบาลตำบลบางเสร่ เทศบาลเกล็ดแก้ว ทางโรงเรียนขอกราบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านที่มีความเมตตาให้กับน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

     วันที่ 10 มกราคม 2558 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านอำเภอร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ณ อาคารพระนางจอมเทียน (ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็ก

     วันที่ 9 มกราคม 2558 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ คณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอจัดกิจกรรมวันเด็กโดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีและเกมให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอำเภอ (ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินวง
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหินวง

     วันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557 คุณอัจฉรา เมืองคุม ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ทุนละ 500 บาท มอบเงินมูลค่า 20,000 บาท มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 37,800 บาท และมอบสื่อการสอนสำหรับปฐมวัย จำนวน 6 ชุด และร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหินวง ภาพ/ข่าว ( นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดอัมพวันจัดงานวันคริสต์มาสและปีใหม่

     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม2557เวลา 9.00-10.30 น.ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ โรงเรียนวัดอัมพวัน ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดงานวันคริสต์มาสและปีใหม่ มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การประกวดระบายสี การประกวดทำการ์ดอวยพร โดยมีวัตถุให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาสและปีใหม่ นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ นักเรียนมีความสุขในเทศกาลรื่นเริงเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โดยมีท่านผู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : คุณครูมาริสาและคุณครูศิริรัตน์ มอบทุนการศึกษานักเรียน

      เวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางเกศรา เผือกนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาบายศรีได้กล่าวต้อนรับคุณครูมาริสา – คุณมานพ ชุมเกษียร และคุณครูศิริรัตน์ – คุณธีระ ดาวประดับวงษ์ ในโอกาสที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๑ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาบายศรีต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : เด็กนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64ได้ระดับทอง

     การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูจุฑารัตน์ ชโลธร คุณครูพิมล หอมสุวรรณ คุณครูปรีดาวรรณ พรหมคีรี และคุณครูวิภา โตอรุณ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 – ป.6 ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 รายการ 1.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(เรียนร่วม) 1.ด.ช.ณัฐพงษ์ หรั่งนางโหง 2.ด.ช.ธวัชชัย พรรัมย์ 3.ด.ช.สรศักดิ์ มีอยู่สามเสน ได้ระดับทอง อั......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 5/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36