ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 403548  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียน การสอน อ่าน เขียน และการวัดประเมินผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

     วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.58 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางสาวศุภรดา ศศิอนันต์ ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียน การสอน อ่าน เขียน และการวัดประเมินผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุม สพป.ชบ.3 (ศุภรดา ศศิอนันต์ ภาพ/สุกัญญา บางจั่น ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียน การสอน อ่าน เขียน และการวัดประเมินผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

     วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.58 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางปรีดาวรรณ พรหมคีรี ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียน การสอน อ่าน เขียน และการวัดประเมินผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุม สพป.ชบ.3 (ปรีดาวรรณ พรหมคีรี ภาพ/สุกัญญา บางจั่น ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : คุณหมอมาทำฟัน

     วันที่ 20 กค.58 งานทันตสาธารณสุข รพ.สัตหีบ กม.10 ได้ออกมาให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว ชั้น ป.1-ป.6 และขูดหินปูนให้กับนักเรียนชั้น ป.2 - ป.6 (ปรีดาวรรณ พรหมคีรี ภาพ/สุกัญญา บางจั่น ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว พร้อมด้วยนางวิภา โตอรุณ ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ เข้ารับการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม บูติค ซิตี้ โฮเต็ล พัทยาใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (วิภา โตอรุณ ภาพ/สุกัญญา บางจั่น ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอบรม ปปช.สพฐ.น้อยนักเรียนโรงเรียนสุจริต โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 ร่วมกับโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการอบรม ปปช.สพฐ.น้อยนักเรียนโรงเรียนสุจริต โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต โดยท่านวีรวัฒน์ วันนา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุทธาวาส
หัวข้อข่าว : งานสัปดาห์ความปลอดภัย ในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

      เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ผู้บริหาร นายสมโชค ยินดีสุข และรองผู้บริหาร นางสาวพันธ์ทิพา ลักขณา นำคณะครูโรงเรียนวัดสุทธาวาส ในสังกัด สพป.ชบ.3 ได้เข้าร่วมงานและได้รับรางวัลการประกวดสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปลูกจิตสำนึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” ในงานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (ดาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นาง ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ 24 มิ.ย.58 โรงเรียนเกล็ดแก้วนำโดย นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน รับการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเตรียมพร้อมรับการประเมินด้วยศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การค้นคว้าความรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรื่องกล้วยๆ ศูนย์ลานพอเพียง และศูนย์ห้องเรียนสีเขียว กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย ขอขอบพระคุณคณะผู้ประเมิน ได้แก่ นายศิวะ ทาทราย รอง ผอ.สพป.ชบ.3 นายประสพ ศรีสมบูรณ์ ศน.สพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : รับรางวัลดีเด่นกิจกรรม

     วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดพระประทานพร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นกิจกรรม"ภารกิจพิชิตสุขภาพดี" ประจำภูมิภาค ภายใต้โครงการเด็กไทยสุขภาพดี จากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดยมีเป้าหมายส่งเสริมด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (นิยดา เอครพานิช ภาพ/ธีรภัทร์ แสงเพชร ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

     วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฎิบัติสืบต่อกันมา (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : งานประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2558

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเกล็ดแก้ว และผู้ปกครองพบครูประจำชั้นของนักเรียนแต่ละชั้น (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : นิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว นำคณะครูรับการนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยมี นางอรพรรณ โทสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งโรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้จัดเตรียม เอกสาร หลักฐาน รับการประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน อย่างพร้อมเพรียงครบถ้วน (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : การอบรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ(ข้อสอบกลาง/o-net)

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วและคณะครู เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ(ข้อสอบกลาง/o-net) ณ ห้องประชุมวิทยบริการ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ โดยมี นายเอกรินทร์ สี่มหาศาล ผู้อำนวยการสายงานวิชาการ บริษัทอักษรเจริญทัศน์(อจท.)เป็นการเพิ่มเติมเติมเต็ม ด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะครูได้เป็นอย่างดี (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสร้างรั้วให้อาคารอนุบาล

     วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้รับความอนุเคราะห์ในการทำกิจกรรมกลุ่ม(สร้างรั้วอาคารอนุบาล,ทาสีสนาม BBL,ปลูกผักสวนครัว,ทำปุ๋ยหมักชีวภาพและให้ความรู้และความสำคัญต่อการออมเงิน)จากกลุ่มงานกฎหมายและกำกับดูแลธุรกิจธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สร้างความปลาบปลื้มและประทับใจให้กับคณะครูและนักเรียน ทางโรงเรียนเกล็ดแก้วจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมอบรมเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอเข้าร่วมอบรมเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 3/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36