ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 20 ท่าน ผู้เข้าชม 404369  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองปรือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองปรือร่วมงานทอดกฐิน

     วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บึง อ.ศรีราชา นำโดย นายไพฑูรย์ เภาวิเศษ ผู้อำนวยการบ้านหนองปรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองปรือ ต.บึง อ.ศรีราชา โดยทางโรงเรียนบ้านหนองปรือได้นำวงดนตรีไทยร่วมบรรเลงภายในงานและวงกลองยาวบรรเลงแห่องค์กฐิน ซึ่งเป็นการร่วมมือของทางวัดหนองปรือและโรงเรียนบ้านหนองปรือ (นายจุติกรณ์ นิสสัย ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาวัง
หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เป็นตัวแทนทำกิจกรรมชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นางวิไลวรรณ ชำนาญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัง สพป.ชบ.3 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านนาวัง มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมชิงช้าสวรรค์ คอนเทสต์ แข่งขันเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 และออกอากาศทางช่อง 9 รายการชิงช้าสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 (นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล ภาพ/ข่าว)............
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : SCB จัดกิจกรรม CSR

     เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ได้นำคณะผู้บริหารมาจัดกิจกรรม CSR "มุมรักการอ่าน" บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3คณะชาว SCB 50กว่าชีวิต สนุกสนาน ย้อนวันเวลากลับเข้าห้องสมุด ช่วยกันจัดหมวดหมู่หนังสือ จัดมุมคณิตศาสตร์ ปล่อยปลาลงบ่อ....ทุกท่านน่ารักมากๆ แบ่งงานกันอย่างลงตัวและเป็นระบบ เห็นการทำงานอย่างสนุกสนาน ของท่านแล้ว ไม่แปลกใจเลยที่ธนาคารนี้อยู่คู่เมืองไทยมาร้อยกว่าปีแล้ว (พ.ศ.2449) ทั้งนี้ทางคณะครู และนักเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงความยินดี

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ต้อนรับ ผอ.วิชัย พวงภาคีศิริ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 คนใหม่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย(นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนเตี้ย รับการประเมิน สมศ.

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนเตี้ยได้รับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา จาก สมศ.โดยคุณนิพนธ์ พลศักดิ์ และคุณมนตรี มุลนี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2556 ผลการประเมิน คณะกรรมบอกว่า ครูมีกรจัดกิจกรรมเหมาะสม และเด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย ทั้งนี้ขอขอบพระท่าน ผอ.พรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย และคุณครูเกษมศรี ตินตะบุระ ที่ใช้ความอนุเคราะห์ในการต้อนรับคณะกรรมการ มา ณ ที่นี้ด้วย (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : โฉมใหม่

     นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ. 3 ได้ปรับเปลี่ยนสีเสื้อสีฬาประจำโรงเรียนเพื่อให้สดใส แปลกตา เป็นที่น่าสนใจของนักเรียนและผู้ปกครอง และเพื่อต้อนรับกับงานกีฬากลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 ที่จะมาถึงในวันที่ 18 พ.ย. 2556 นี้ (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโพธิทัตตาราม บริจาคอาหาร

     วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนวัดพระประทานพร ม.9 ต. สุรศักดิ์ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ไดัรับบริจาคข้าวสาร 400 กิโลกรัม เส้นหมี่ 10 กิโลกรัม วุ้นเส้น 50 ห่อ ถั่ว 10 กิโลกรัม ฟัก 5 ลูก จากโรงเรียนวัดโพธิทัตตาราม ต. ศรีราชา อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี โดยท่านเจ้าอาวาส พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นเถา) มอบให้โรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างมาก (บุญมา บุญศิริ :ภาพ /ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโพธิทัตตาราม บริจาคอาหาร

     วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนวัดพระประทานพร ม.9 ต. สุรศักดิ์ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ไดัรับบริจาครองเท้าแตะ 80 คู่ มาม่า 50 ห่อ โอวัลติน 2 ห่อใหญ่ สบู่ 71 ก้อน แปรงสีฟัน 22 ด้าม ขันน้ำ 10 ใบ ยาสีฟัน 85 หลอด ซีอิ๊วขาว 5 แกรลอน จากโรงเรียนวัดโพธิทัตตาราม ต. ศรีราชา อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี โดยท่านเจ้าอาวาส พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นเถา) มอบให้โรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างมาก (บุญมา บุญศิริ :ภาพ /ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : นิเทศ 1

     นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ในวันที่ 4 พ.ย.56 ได้นิเทศความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1โดยมี นางสาวสุวนีย์ มนต์อินทร์ เป็นครูประจำชั้นและกำลังสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจเรียน สุขภาพแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส บรรยากาศชั้นเรียน พร้อมที่จะเรียนรู้ คุณครูตั้งใจสอน เสียงดังฟังชัด กิริยามารยาทเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นครู ขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : นิเทศความพร้อม 2

     นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้นิเทศความพร้อมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 1 และ ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย โดยมี คุณครูนิภาพร ศรีรักษา เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 1 และ คุณครูนุชรีย์ ทรงสง่า เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนมีความพร้อม สื่อ อุปกรณ์ ในการจัดประสบการณ์พร้อม แต่แน่นไปด้วยเจ้าตัวน้อย ซึ่งโตเร็วมาก ช่างคุย ถามโน่นนี้นั่นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง ทั้งนี้ทางคณะครูและนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : เยี่ยมเยียน

      ท่านประเวศ คำหงส์ อดีต ผอ.สปจ.ชลบุรี พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ทางคณะครูและนักเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาวัง
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาวัง

     วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เมื่อเวลา 9.00 น. โรงเรียนบ้านนาวัง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นำโดยนางวิไลวรรณ ชำนาญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวังพร้อมคณะครู ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งรายละเอียดนโยบายโรงเรียนพร้อมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บรรยากาศทั่วไปมีผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ( นายสถิตย์ มารมย์ ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาวัง
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

     วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 โรงเรียนบ้านนาวัง ได้ทำการทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ ในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2556 (นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล ภาพ/ข่าว)..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาวัง
หัวข้อข่าว : บริษัท เอสซีจีแอนด์สเคป จำกัด โรงงานศรีราชา สนับสนุนปูอิฐตัวหนอนให้โรงเรียนบ้านนาวัง

      วันที่ 9 ตุลาคม 2556 บริษัท เอสซีจีแอนด์สเคป จำกัด โรงงานศรีราชา สนับสนุนมอบลานกิจกรรมให้ โรงเรียนบ้านนาวัง ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล ภาพ/ข่าว)...... ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2556

     วันที่ 11ตุลาคม 2556 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สร้างความรู้ความเข้าใจ”แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2556” แก่คณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอ และมอบหมายให้คณะครูดำเนินการประเมินการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2556 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30กันยายน 2556) (ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 25/92 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36