ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 17 ท่าน ผู้เข้าชม 404366  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นาง ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนบ้านอำเภอ ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : สอบนักธรรมตรี

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 คณะครู โรงเรียนบ้านอำเภอ เข้าร่วมการสอบนักธรรมตรี ณ วัดบางเสร่ใน ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : วันมหาธีรราชเจ้า

     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นาง ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองปรือ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2556

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 นายไพฑูรย์ เภาวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บึง อ.ศรีราชา มีผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก โดยนายไพฑูรย์ เภาวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้ชี้แจงถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน กำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน จากนั้นจึงให้ผู้ปกครองเข้าพบครูประจำชั้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับผลการเรียนต่อไป (จุติกรณ์ นิสสัย ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาวัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาวังทำข้อตกลงมาตรการเร่งรัดการอ่านรู้และสื่อสาร

     วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านนาวังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการเร่งรัดการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ โดยมีข้อตกลงว่า นักเรียนไม่มีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี นำทีมโดยท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัง นางวิไลวรรณ ชำนาญสิทธิ์ภาพ/ข่าว.. (นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพ ฟันกันเถอะ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 56ที่ผ่านมาคณะแพทย์ทันตกรรมจากโรงพยาบาลแหลมฉบังได้ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดจุกกะเฌอเพื่อให้สุขภาพฟันของนักเรียนแข็งแรงเราชาวโรงเรียนวัดจุกกะเฌอขอขอบคุณมากครับ/ค่ะ (ศิริพรภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาวัง
หัวข้อข่าว : ช่างเทคนิคมาติดโปรเจ็คเตอร์โรงเรียนบ้านนาวัง

     วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 มีช่างเทคนิคมาติดโปรเจ็คเตอร์ประจำห้องเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี จำนวน 6 ชุด ภาพ/ข่าว (นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล..)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : “ถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖”

     เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ อาจารย์เจริญศักดิ์ ทวีผลประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนบ้านเขาบายศรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
หัวข้อข่าว : รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

     เด็กหญิง สุพัตรา จากชุม นักเรียนชั้น ป.๖/๒ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า อ.สัตหีบ สพป ชบ ๓ เข้ารับมอบรางวัลเงินสด ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร นักเรียนซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (อธิษฐาน ภาพ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 3

     การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 3 ระหว่างวันที่ 19 - 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 3 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนวัดสุทธาวาส วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม ทั้งหมด 6 โรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ยังทำให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกรีฑาโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 1

     นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑากลุ่มบางละมุง 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมี โรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 1 ทั้งหมด 11 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน บรรยายกาศในการแข่งขันเป็นไปอย่างมีความสนุกสนาน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

      วันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้เดินไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ชมสัตว์อย่างใกล้ชิด นักเรียนสนใจ ตื่นเต้น สนุก และได้รับความรู้กับการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก (นางนชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ประชุมข้าราชการ ครู และบุคลาการทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางละมุง1

     นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย เข้าร่วมการประชุมข้าราชการ ครู และบุคลาการทางการศึกษากลุ่มบางละมุง1 ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลนครแหลมฉบัง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยมี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชบ.3 เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชบ.3 และ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง ประธานกลุ่มบางละมุง1 ผู้บริหารกลุ่มฯ ผู้สมัครสหกรณ์ครูชลบุรี ร่วมฟัง น้องเบส์ท"อรพิมพ์ รักษาผล" สาวน้อยคนเก่ง ฉายานักพูดร้อยศพ พูดถึงเกี่ย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาวัง
หัวข้อข่าว : โครงการ "One Tablet Per Child "

     วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ได้มีช่างมาดำเนินการติดตั้ง โครงการ OTPC "One Tablet Per Child " (เฟส 2) โรงเรียนบ้านนาวัง โดยระยะที่ 2 ได้มีการเปลี่ยนสายจากทองแดงมาเป็นสายไฟเบอร์ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ โครงการ OTPC "One Tablet Per Child " (เฟส 2) ที่มีโครงการดีๆ สำหรับโรงเรียนบ้านนาวัง (นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล)ภาพ/ข่าว..............
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองปรือ
หัวข้อข่าว : To be number one เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บึง อ.ศรีราชา ร่วมกับเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จัดกิจกรรม To be number one โดยมี นายไพฑูรย์ เภาวิเศษ ผู้อำนวยการบ้านหนองปรือ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนบ้านหนองปรือ มีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธร จ.ชลบุรี และจากทางเทศบาล มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและการป้องกันตนให้พ้นจากยาเสพติด (นายจุติกรณ์ นิสสัย ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 24/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36