ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 404360  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : ศน.เตือนใจ ดวงละม้าย ได้มานิเทศติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ฯ

     ศน.เตือนใจ ดวงละม้าย ได้มานิเทศติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเร่งด่วนตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ครั้งที่ 1 ของนักเรียน ป.3,ป.6 ทรรศนีย์/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาวัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาวังต้อนรับผู้อำนวยการนางสาวสาริศา จันทร์แรม

     วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2556 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวัง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา มาร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนบ้านนาวัง นางสาวสาริศา จันทร์แรม ภาพ/ข่าว..(นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งคา
หัวข้อข่าว : ผ่านการประเมิน "โรงเรียนดีศรีตำบล"

     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้รับเกียรติอันสูงยิ่งจากคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลโดย พระลีนวัฒน์ จารุทโย , พระทวีชัย ปัญจพโล , นางระจิต เนื่องจำนงค์ (ครูอาสาฯ) , นางงลักษณ์ บรรจง (ครูอาสาฯ), นายจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี (รอง ผอ.สพป.ชบ.3) , นายมงคล สุวรรณกล่อม (ผอ.รร.วัดมโนรม) , ว่าที่ร้อยตรี อรพงษ์ อาษาเอื้อ (ศึกษานิเทศก์) และ นายธนกร ทองเลิศ (ศึกษานิเทศก์) ทางผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ของโรงเรียนบ้านทุ่งคาทุกคน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งคา
หัวข้อข่าว : เก็บตก...งานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4

     นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้รับคัดเลือกจาก สพป.ชลบุรี เขต 3 ให้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ 4 ณ ค่ายวฃิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2556 ทางโรงเรียนบ้านทุ่งคา ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้ที่มีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวในการจัดงานในครั้งนี้ ที่ได้มอบโอกาสที่ดีให้เด็กโรงเรียนบ้านห่างทางไกลได้รับประสบการณืใหม่และเปฺดโลกทัศน์ความคิด และเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสืบสานต่อกิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (ภาพ/ข่าว : วัชรพล)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเกล็ดแก้วได้รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเร่งด่วน

     วันที่ 11 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้รับการประเมินจาก นางเตือนใจ ดวงละม้าย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 จุดประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเร่งด่วน ตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกล็ดแก้ว (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : ร่วมถวายพระพร

     ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา จุดเทียนชัยถวายพระพรและการแสดงของนักเรียนจำนวน 1 ชุด ณ ชายหาดบางเสร่ (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556) ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยประธานในพิธี นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว ร่วมกันร้องเพลงถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ เช่น แต่งกลอน เขียนเรียงความ วาดภาพ ระบายสี และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวด สุดท้ายนักเรียนเดินรณรงค์เก็บขยะภายในและบริเวณภายนอกโรงเรียน(สุกัญญา บางจั่ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : งานมอบทุนการศึกษาโครงการร้านค้ารักบ้านเกิด

     โรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมกับบริษัทสี TOA จัดงานมอบทุนการศึกษาโครงการร้านค้ารักบ้านเกิดในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเกล็ดแก้ว โดยมีนักเรียนในอำเภอสัตหีบ ร่วมรับทุนการศึกษา (สุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
หัวข้อข่าว : คณะครู นักเรียน ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

      นายอำพล อินกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ สพป.ชบ.3 และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พร้อมกันนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดจุกกะเฌอได้ร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช (นางสาวศิรพร ต้นคำฮัก ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     วันที่ 5ธันวาคม 2556 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอ ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ วัดอัมพาราม ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ร่วมงานวันพ่อเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย

      นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 กับเทศบาลตำบาลตะเคียนเตี้ย โดยมีท่านนายกมานพ ประกอบธรรม เป็นประธานในพิธี (นางนุชีรย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : อำลาอาลัย

      นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ. 3 เป็นประธานในพิธี อำลาอาลัย นางสาวสุวนีย์ มนต์อินทร์ ครู คศ.1 ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนบ้านท่าคำรวม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ทั้งนี้ขอให้คุณครูสุวนีย์ มนต์อินทร์ ประสบความสำเร็จ (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย

      นายไพโรจน์ ร้อยสมมุติ นำคณะครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อ .เมือง จ.เชียงราย มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำชมโรงเรียน (นางนุชรีย ทรงสงา ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อ

      นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พร้อมกันนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยได้ร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก
หัวข้อข่าว : คณะครู นักเรียน ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันปลูกป่า และทำดีเพื่อพ่อด้วยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน บริเวณใกล้เคียง นักเรียนสุขใจกันถ้วนหน้า......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 22/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36