ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน ผู้เข้าชม 404365  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

     วันที่ 5 มกราคม 2557 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ณ ศาลาการเปรียญวัดอัมพาราม (ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก

     เมื่อวันที่ 23-25 ธันวาคม 2556 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอ ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่63 “สิกขสิบ พริบพรี ศิลปหัตถกรรม ล้ำเลิศปัญญา” ณ จังหวัดเพชรบุรี (ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : CHRISTMAS FOR GIVE โรงเรียนวัดอัมพวัน

     เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ โรงเรียนวัดอัมพวันได้จัดงานวันคริสต์มาส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถเนื่องในเทศกาลรื่นเริงเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส กิจกรรมบนเวที การแสดงจินตลีลา การร้องเพลงประสานเสียง การประกวดระบายสีและการจัดป้ายนิเทศ โดยมีนายประสงค์ ชื้อประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักเรียน (สุคนธา ซินศิริ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาวัง
หัวข้อข่าว : Merry Christmas โรงเรียนบ้านนาวัง

     วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2556 โรงเรียบ้านนาวัง จัดกิจกรรมวันChristmas มีการร่วมสนุก มีการแสดง ของนักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวสาริศา จันทร์แรม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาวัง ภาพ/ข่าว (นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : การชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1

     วันที่ 18- 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ครูและนักเรียนโงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ภายใต้การนำของ ผู้อำนวยการพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา "เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสันติคาม.การเข้าค่ายเป็นไปอย่างราบรื่น สนุกสนาน มีระเบียบวินัย และสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งขอขอบคุณโรงเรียนบ้านสันติคาม ที่เอื้ออำนวยสถานที่ (นางนุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : ทุนคุณครูมาริสา ชุมเกษียร

      วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 09:00 น. โรงเรียนบ้านเขาบายศรี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณครูมาริสา ชุมเกษียร ได้มามอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน 12 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวม 12,000 บาท โรงเรียนบ้านเขาบายศรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ / ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : กีฬาและกรีฑาโรงเรียนบ้านอำเภอ

     วันที่ 20 ธันวาคม 2556 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬาและกรีฑาให้กับนักเรียน โดยท่านได้กล่าวโอวาทให้กับนักกีฬา รู้จักการออกกำลังกายที่ถูกวิธี มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย (ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนอำเภอสัตหีบ

     วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 นำทีมโดย นางสาวปาริชาติ เชื้อชวลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกลุ่มอำเภอสัตหีบ ได้ความรู้จากท่านวิทยากรทุกท่าน นโยบายการทำงานจากท่านผอ.สพป.ชบ.3 การดำเนินงานของหน่วยงานกบข. (ปิยวรรณ ประสมเสือ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ลานบุญ ลานปัญญา เทิดไท้องค์ราชัน โรงเรียนบ้านสัตหีบ

     วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านสัตหีบ ได้จัดกิจกรรม ลานบุญ ลานปัญญา เทิดไท้องค์ราชัน โดยได้นิมนต์พระจากจังหวัดตราด มาให้ความรู้เรื่องคุณธรรม ความดี สติ ปัญญา สมาธิ ทั้งคณะครูและนักเรียน รู้สึกซาบซี้งกันถึงกับหลั่งน้ำตา และบอกว่าต่อไปจะเป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่ จะไม่ทำให้ท่านเสียใจ หลายคนบอกว่ากลับไปบ้านวันนี้หนูจะบอกคุณพ่อคุณแม่หนูจะกราบขอโทษท่านในสิ่งที่หนูที่ทำผิดพลาดไป และจะบอกรักท่านและจะกลับตัวเป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่ จากโลกออนไลน์ facebook จะเห็นได้ว่านักเรียนโรงเรียนบ้านสัตหี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
หัวข้อข่าว : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์พัทยาเหนือร่วมสร้างรอยยิ้มเติมความรู้เพื่อน้อง

     ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์พัทยาเหนือ เปิดกิจกรรมร่วมสร้างรอยยิ้มเติมความรู้เพื่อน้อง ตอนห้องน้ำเพื่อน้อง ให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 มีกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ต้อนรับจากนักเรียน การเล่นเกม การพัฒนาห้องน้ำและฐานพระ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณในความเมตตาของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์พัทยาเหนือ เป็นอย่างยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐ อำเภอสัตหีบ

     นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ นำคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐ อำเภอสัตหีบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรี เขต3 ณ ห้องประชุมนันทา สวนนงนุช พัทยา (สาวิตรีภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

     วันที่18 ธันวาคม 2556 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ คณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐ อำเภอสัตหีบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรี เขต3 ณ ห้องประชุมนันทา สวนนงนุช พัทยา ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มอำเภอสัตหีบ

     วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2556 นำทีมโดย นางอภิรมย์ เป็นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน กลุ่มอำเภอสัตหีบ ได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมาย ได้รับทราบนโยบายจากท่านผู้อำนวยการเขต ได้รับประทานอาหารที่อร่อย พร้อมกับได้ถ่ายภาพบรรยากาศที่สวยงาม สุดาพร มาลาวงษ์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามความก้าวหน้าการอ่านของนักเรียน

     วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นางเตือนใจ ดวงละม้าย ศึกษานิเทศประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ของเรา เข้าตรวจนิเทศติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเร่งด่วนตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ "อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี" ของโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน โดยมีนางกฤษณา ศรีอ้น และ นางจินตนา อิ่มนพรัตน์ คุณครูวิชาการคอยให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม (ปิยวรรณ ประสมเสือ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ CAI

     คณะครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ CAI วันที่ 10 ธันวาคม 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์มัธยมโรงเรียนบ้านสัตหีบ ทรรศนีย์/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 21/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36