ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 404361  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคำนวณ(Numerasy)

     เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2556 นางษมาพร ศรีอิทธิยาจิต ศึกษานิเทศก์ ชลบุรีเขต 3 พร้อมด้วยนางณิชากร จุลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านอำเภอ นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธรเกียรติ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านนา และนางอาจารี วงศ์อนุ ครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคำนวณ(Numerasy) ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดประทุมธานี (ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
หัวข้อข่าว : "วัยรุ่นยุคใหม่ รักได้ปลอดภัย ห่างไกล HIV"

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลตำบลบางเสร่ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการ "วัยรุ่นยุคใหม่ รักได้ปลอดภัย ห่างไกล HIV" ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้

      คณะครูโรงเรียนบ้านตะเตียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้ร่วมกันจัดงานวันตรุษจีน ขึ้น ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยมีกิจกรรม เช่น ภาษาจีน ร้องเพลงและทำท่างประกอบเพลงจีน เป็นต้น โดยเด็กๆ ได้รับความสนุกสนาน และความรู้เพิ่มมากขึ้น ขอให้ทุกคนมีเงิน มีทอง ร่ำรวย คะ ซินเจียยู่อี่ ซินนีเฮวดใช้(นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดอัมพวัน

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมกับสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จัดงานวันครู ปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และน้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ภายในงานได้จัดให้มี พิธีถวายราชสักการะ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้มีการอ่านสารวันครู สวดคำฉันท์ ยืนสงบนิ่ง กล่าวคำปฏิญาณตน นอกจากนั้นยังได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้แก่ครู ณ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดอัมพวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

      เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 8.30-13.40 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ โรงเรียนวัดอัมพวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายของทางราชการในการส่งเสริมเยาวชนของชาติ เชิญชวนผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ให้นักเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ และมอบของขวัญวันเด็ก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนปี 2557 และการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครเจ้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

      คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายนิกร แซ่ตั้ง บิดาของ ด.ญ.อนัญพร และ ด.ญ.ณัฐวดี แซ่ตั้ง ณ. ณาปนสถานวัดนาลิกวนาราม(วัดตะเคียนเตี้ย) ในการนี้ ท่านผอ. พรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยกรโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้มอบเงินช่วยเหลือและทุนการศึกษาให้กับธิดาทั้ง 2 ของผู้วายชนน์ (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
หัวข้อข่าว : อบรมให้ความรู้และซักซ้อมการระงับอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

     เมื่อวันที่ 28-29 มการาคม 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางเสร่ อบรมให้ความรู้และซักซ้อมการระงับอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการแบ่งกลุ่มโรงเรียนอำเภอสัตหีบ

     นายเอกวัสส์ อุษณีพันธุ์ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการแบ่งกลุ่มโรงเรียนอำเภอสัตหีบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ตำบลบางเสร่ วันที่ 28 มกราคม 2557 (สาวิตรี ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดอัมพวันจัดกิจกรรมวันปีใหม่

      เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-10.20 น. โรงเรียนวัดอัมพวัน ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมวันปีใหม่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและเปิดโอกาสให้นร.ร่วมกิจกรรมนันทนาการ มีกิจกรรมดังนี้คือ กิจกรรมประกวดการ์ดอวยพรจากจานกระดาษ เกมส์นันทนาการ เหยียบลูกโป่ง เป่าแป้งและจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยมี ผอ.ประสงค์ ชื้อประเสริฐ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรให้กับนร.ทุกคนรวมทั้งได้มอบรางวัลให้กับนร.ที่ชนะเลิศกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จัดสอบ Pre O - net ให้กับนักเรียนชั้น ป.6

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จัดสอบ Pre O - net ให้กับนักเรียนชั้น ป.6......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

     วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2557 คณะครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้เข้าอบรม เจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการ การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เขตเลือกตั้งที่ 6 ณ. อาคารกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 เพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งที่จะถึงในวันที 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่จะมาถึง (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานวังน้ำเขียว..

      วันที่ 23- 24 มกราคม พ.ศ. 2557 นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยการนำของท่าน ผอ.วิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชบ.3 เพื่อนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป (นางนุขรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : คณะทันตแพทย์มาให้บริการตรวจฟันและถอนฟันฟรีให้นักเรียนโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

     วันที่ 20 มกราคม 2557 นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้อำนวยความสะดวกและต้อนรับคณะทันตแพทย์มาให้บริการตรวจฟันและถอนฟันฟรีให้นักเรียนโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ (โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ.... : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงาน "วันครู" ณ.โรงละครไทย "อลังการ"

      วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงาน "วันครู" ณ.โรงละครไทย "อลังการ" ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะครู บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความปิติยินดี (โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 19/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36