ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 404352  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

     วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๓ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตร"หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และการจัดทำวารสารออนไลน์" ให้กับครูและผู้บริหารในสังกัด จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชุมชั้น๓ สพป.ชลบุรี เขต๓ โรงเรียนบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ส่งคุณครูเข้าร่วมอบรม ๒ ท่าน นางณิชากร จุลสวัสดิ์ นางสาววนัสนันท์ สมมุติ ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
หัวข้อข่าว : "วันอาภากร"

     เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน "วันอาภากร" ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สาวิตรี ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
หัวข้อข่าว : นิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557

     เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3 นิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ปีการศึกษา 2557 (สาวิตรี ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกตกลงความเข้าใจ MOU

     เมื่อ วันที่14 พฤษภาคม 2557 นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และคณะครูร่วมพิธีลงนามบันทึกตกลงความเข้าใจ MOU การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่21 ปีการศึกษา2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ (สาวิตรี ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัยวีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อชี้แจ้งและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติของผู้ปกครอง และนักเรียน และคุณครูดำเนินการแจกเครื่องแบบนักเรียน (สาวิตรี ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะนิเทศ สพป.ชบ3

     เมื่อวันที่16พฤษภาคม 2557 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ และคณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะนิเทศ จาก สพป.ชบ3 นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคุณครูมาปฏิบัติราชการ

     เมื่อวันที่16พฤษภาคม 2557 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ และคณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะคุณครูโรงเรียนวัดมโนรม มาส่งคุณครูปริญญา เรือนเงิน ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนวัดมโนรม มาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านอำเภอ ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : ส่งคุณครูไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวัดเขาบายศรี

     เมื่อวันที่12พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ และคณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอ ร่วมเดินทางส่งคุณครูมนสิชา คงสุข ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวัดเขาบายศรี โดยมีนางเกศรา เผือกนาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเขาบายศรีต้อนรับด้วยความอบอุ่น( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่12พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดอัมพาราม ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านสัตหีบ ต้อนรับคณะครูในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

     โรงเรียนบ้านสัตหีบ ต้อนรับคณะครูในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ต. หนองปลาหมอ อ. หนองแค จ. สระบุรี มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสัตหีบ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ศราลี/ส่งข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : แข่งขันวิชาการโรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง2

     28 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนวัดพระประทานพร เข้าร่วมแข่งขันวิชาการโรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง2 ผลการแข่งขัน Power Point ชนะเลิศ ด.ช. ภัทรพล ชูศรีทอง 2 ด.ช. นุกูลกิจ มั่งมี Paint ด.ญ. พรธิตา วัฒนะ และ ด.ญ. อริสรา วัชวงษ์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 วาดภาพระบายสีรองชนะเลิศอันดับ 2 (บุญมา บุญศิริ ภาพ/ข่าว รายงาน)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : วันสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้น ป.6

     วันที่ 28 มีนาคม 2557 โรงเรียนวัดพระประทานพร ต.สุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดงานวันสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้น ป.6 เวลา 9.00 น. นายไชยา บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระประทานพร จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ป. 6 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 30 คน และกล่าวให้โอวาท ตัวแทนนักเรียนกราบลาคณะครู ตัวแทนรุ่นน้องกล่าวแสดงความยินดี นักเรียนป.6 มอบของที่ระลึกให้โรงเรียน รุ่นน้องมอบดอกไม้แก่รุ่นพี่ (บุญมา บุญศิริ :ภาพ /ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : วันปัจฉิมนิเทศ

     ในวันอังคาร ที่ 18 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 (นางนุชรีย์ ภาพ / ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : รับมอบห้องสุขานักเรียน

      วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ท่าน ผอ.วิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชบ.3 ได้ให้เกียรติมารับมอบห้องสุขานักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมทาสี เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและทำความสะอาด จาก คุณสายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การค้าเซนทรัล เซนเตอร์ พัทยาพร้อมทีมงาน ตามโครงการที่ชื่อว่า "โครงการสร้างรอยยิ้ม เติมความรู้ เพื่อน้องชาวพัทยา" ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ผนางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาวัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาวังจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และชั้นประถมศึกษาปีที่6

     วันพุธ ที่ 19 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านนาวังได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และชั้นประถมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2556 ภาพ/ข่าว(นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล)............
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 17/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36