ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน ผู้เข้าชม 404364  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

     การเมืองภายนอกกำลังวุ่นวายแต่การเมืองภายในโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกำลังดำเนินไปด้วยดี เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งของโรงเรียนได้มีมติให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บรรยากาศการเลือกตั้งผ่านไปด้วยดี เมื่อเวลา 15.30 น. กกต.ของเราได้มีการนับคะแนนผลปรากฏว่า พรรคร่วมใจพัฒนาเนินสู่อาเซียน เบอร์ 1 คะแนนนำมาเป็นอันดับ 1 ขอแสดงความยินดีกันสภานักเรียนใหม่ป้ายแดงค่ะ (ภาพ/ข่าว สุกัญญา การมงคล)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
หัวข้อข่าว : ผลงานนักเรียน

     การสร้างสรรค์งานจากเม็ดบีท เม็ดบีทเป็นเม็ดพลาสติกที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์ได้ ทั้งยังมีความสวยงาม นักเรียนมีความต้องการที่จะสร้างงานจากเม็ดบีทโดยใช้จินตนาการของนักเรียน ออกแบบสร้างสรรค์งานเป็นแบบต่าง ๆ ทั้งของตกแต่งและของใช้ ผลงานที่นักเรียนสร้างขึ้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์มากมายได้ เช่น ต่างหู พวงกุญแจ ที่รองแก้ว โมบาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาจำหน่ายเป็นการประกอบอาชีพได้อีกด้วย สามารถติดตาม และสนับสนุนผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกราด ได้ที่ งานวิชาการ 36 ปีการศึกษาเมืองพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนวัดพระประทานพร ต.สุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยคณะครูโรงเรียนวัดพระประทานพร จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ประดิษฐ์กับดักยุง ป.1 (บุญมา บุญศิริ :ภาพ /ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนวัดพระประทานพร ต.สุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประชุมผู้ปกครองและแจกเงินเรียนฟรี และหลังจากการประชุมแล้วผู้ปกครองนักเรียนได้พบครูประจำชั้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง (บุญมา บุญศิริ :ภาพ /ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ปฐมพร
หัวข้อข่าว : นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านนาวัง

     วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 มีการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2557 จากนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นำทีมต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และได้ลงสมุดเยี่ยมโรงเรียนมีความพร้อมในเกณฑ์ดี ภาพ/ข่าว (นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับ

     โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้รับจัดสรรครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย น.ส.ดาริกา แก้วมุกดา เอกภาษาไทย นางหนึ่งฤทัย เสาเอี่ยม เอกประถม และ รับย้ายนางสาว วิชาญาพร ไชยพร เอกวิทยาศาษตร์ ทางผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ยินดีต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : รับการประเมิน

      วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ. 3 ได้รับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จากคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ความรู้ ความสามารถ บรรยากาศการประเมินมีความเป็นกัลยาณมิตร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง

      ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้จัดให้มีประชุมผู้ปกครอง นางสาวพรพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ชี้แจงนโยบายและข้อตกลงของโรงเรียนในการประชุมผู้ปกครอง และได้แจกเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองปรือ
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการตรวจสอบภายในตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ของ สพป.ชลบุรีเขต 3 โดยคุณจินดา ถวิลหา นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ คุณกิ่งแก้ว เจนจิรวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : ประกาศ ทางมหาวิทยาลัยบูรพา

     ประกาศ ทางมหาวิทยาลัยบูรพา มีโครงการฝึกอบรมภาคสนาม การบูรณาการเทคโนโลยี ให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ ในช่วงเวลา 08.00-20.30 แบ่งเวลาดังนี้ 1.ชวงเช้าเวลา 08.00-16.30 น.การเข้า กิจกรรมฐาน 11 ฐาน 2.ช่วงเย็น เวลา 17.00-20.30 น.จะเป็นกิจกรรมงานวัด ทางมหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ขอบคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

     โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน นำร่องการสอนทักษะภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นด้วยครูเจ้าของภาษา (ภาพ/ข่าว สุกัญญา การมงคล)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
หัวข้อข่าว : บรรยากาศของการเปิดเทอมวันแรก

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บรรยากาศของการเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ภาพ/ข่าว สุกัญญา การมงคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน

     ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานได้จัดให้มีกำหนดการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ชี้แจงนโยบายและข้อตกลงของโรงเรียนในการประชุมผู้ปกครอง และทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณท่าน ส.ส.ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ และท่าน นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้พัฒนาไปสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ข่าว/สุกัญญา การมงคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : เข้าแถวหน้าเสาธง

     กิจกรรมตอนเช้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทุ่งกราด

     เริ่มวันแรกของสัปดาห์ ตอนเช้าหลังเคารพธงชาติ ด้วยกิจกรรม " วางทุกงาน อ่านทุกคน " เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ฝึกให้นักเรียนอ่านคล่อง และส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 16/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36