ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 19 ท่าน ผู้เข้าชม 404368  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
หัวข้อข่าว : จัดการประชุมเสวนาและศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลชลบุรี โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Peer Center) ศูนย์ศรีราชา1,4 และ 5

     ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Peer Center) ศูนย์ศรีราชา1,4 และ 5 นำโดยนางสาวณัฐธพิมพ์ สุทธินานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส จัดการประชุมเสวนาและศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลชลบุรี โดยมีนายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเษษเรื่อง "วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน" เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดอัมพวันจัดงานไหว้ครู

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 9.20 น.โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสงค์ ชื้อประเสริฐ เป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของคนไทยที่ได้ปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาลไว้ (สุคนธา ซินศิริ ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดอัมพวัน

      โรงเรียนวัดอัมพวันจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการนายประสงค์ ชื้อประเสริฐ เป็นประธานในการชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียนและจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบางละมุง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ซึ่งโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสามัญ โดยการฝึกซ้อมของครูปวีณ กล้ารบ และครูถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู 2557 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) โดยมี นายประสาน จินตนากูล เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู (จิตรลดา ทองสุข ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครู ณ อาคารแจ๋ว วาจางาม โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ชนะเลิศการประกวดโครงการ ชวนเพื่อนทำดี

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ชนะเลิศการประกวดโครงการ ชวนเพื่อนทำดีของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้รับเลือก 3 โครงการ ดังนี้ 1. ฟังทุกวันปลูกฝังสุจริต 2. ดอกไม้สุจริต 3. ต้นแบบอาชีพสุจริต เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังค้อ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู 2557

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านวังค้อจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังค้อ โดยมี นายธนาทร ศิลป์เชิดชู เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู ได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ปฐมพร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาวังจัดกิจกรรมไหว้ครู

     วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านนาวังได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นการให้ศิษย์ได้แสดงถึงความระลึกถึงพระคุณของครูและมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของครูแล้ว นำทีมโดยท่านประธานสถานศึกษา คุณชำนาญ โชติช่วง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัง นางสาวสาริศา จันทร์แรม และคณะครูทุกท่าน ......ภาพ/ข่าว(นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประกวดทักษะภาษาไทยและสอบแข่งขันอ่านเอาเรื่อง กลุ่มโรงเรียน สัตหีบ๒

     โรงเรียนบ้านสัตหีบ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประกวดทักษะภาษาไทยและสอบแข่งขันอ่านเอาเรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย กลุ่มโรงเรียน สัตหีบ๒ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ๒ เข้าร่วมแข่งขัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : นักเรียนรับทุนการศึกษา ณ วิหารเซียน มอบทุนโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

     วันที่ 6 มิถุนายน 2557 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ นำนักเรียนจำนวน 11 คน เข้ารับทุนการศึกษา ณ วิหารเซียน มอบทุนโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ก่อนที่นักเรียนจะรับทุน คุณปาน ธนพร แวกประยร ได้นำนักเรียนสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก
หัวข้อข่าว : มาเรียนวิชาคุณธรรมกันค่ะ

     ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์จะเห็นหนูน้อย โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกนั่งสมาธิ เดินอย่างมีสติ และไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดพันเสด็จนอกกันทุกคนนะค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

     โรงเรียนบ้านสัตหีบร่วมกับเทศบาลตำบลสัตหีบ จัดอบรมโครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณโรงเรียนบ้านสัตหีบ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : “พอกันที...กับการไม่รู้หนังสือ”

     นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย และคณะครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้เข้าร่วมแสดงผลงานการอ่านออกเขียนได้และทักษะด้านวิชาการ ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 36 ปี การศึกษาเมืองพัทยา “พอกันที...กับการไม่รู้หนังสือ” ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ นิเทศความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเทอมใหม่

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ นิเทศความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเทอมใหม่ โดยนิเทศตามห้องเรียนเพื่อดูความพร้อมของนักเรียนและครูผู้สอน......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 15/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36