ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 404356  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสวนสนาม

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นาง ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเดินสวนสนามและกล่าวคำปฎิญานของกองลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาบายศรี

     เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นางเกศรา เผือกนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาบายศรี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฎิญานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พระผู้ทรงทำนุบำรุงกิจการลูกเสือให้เจริญลุล่วงมาถึงปัจจุบันนี้ (ประชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
หัวข้อข่าว : "วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ"

     ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ จัดกิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ภาพ ทัศนีย์/ข่าว สาวิตรี)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

     วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารออมสินสาขาตลาดบ้านอำเภอร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เปิดธนาคารโรงเรียนให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน เป็นผู่ดำเนินการด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสิน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบสถาบันการเงินให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาให้เด็กมีนิสัยรักการออม (ภาพ ทัศนีย์/ข่าว สาวิตรี)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
หัวข้อข่าว : ค่ายการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่21 โรงเรียนในอำเภอสัตหีบ

     วันที่ 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่21 โรงเรียนในอำเภอสัตหีบ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน และเตรียมความพร้อมความเป็นประชาคมอาเซียน (ภาพ/ข่าว สาตรี)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเลือกตั้ง,วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ร.ร.วัดอัมพวัน

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. โรงเรียนวัดอัมพวัน จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน, วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้คือ การแสดงของนักเรียนบนเวที,การแข่งขันทักษะทางภาษาไทยของทุกชั้นเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายประสงค์ ชื้อประเสริฐ เป็นประธานในการเปิดงานและมอบของรางวัลให้กับนักเรียน (สุคนธา ซินศิริ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

     1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ได้จัดให้กองลูกเสือจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และขบวนสวนสนามและกิจกรรมทางลุกเสือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่สู้ภัยยาเสพติดกอปรกิจวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2557

     วันสุนทรภู่สู้ภัยยาเสพติดกอปรกิจวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 โดยได้จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีการปฎิญาณตนวันต่อต้านยาเสพติด และการแสดงละครวรรณคดีของนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : ร่วมเป็นเกียรติพิธีไหว้ครู

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น.นายประสงค์ ชื้อประเสริฐ ผอ.ร.ร.วัดอัมพวัน ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมพิธีไหว้ครูและประดับอินทรธนู ประจำปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ โดยมีนายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธาน และผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ เนื่องจำนง รอง ผกก.(ป.) สภ.หนองขาม,พลเรือเอกสุพิศย์ อำนวย คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : รณรงค์ต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วันสุนทรภู่

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอคณะครู จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ โดยมีการแสดงบนเวทีเรื่องพระอภัยมณี กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับสัปดาห์วันสุนทรภู่ ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

     วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้น อ.1- ป.6 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเกล็ดแก้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

     วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ให้กับนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเกล็ดแก้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ปฐมพร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาวังจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่,วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านนาวังจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่,วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านนาวัง มีการเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ พร้อมมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด ภาพ/ข่าว (นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านระเวิง
หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1/2557

     กลุ่มศรีราชา 2 ได้จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน(เหมราช) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ 20มิถุนายน 2557 โดยมี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิด สำหรับการอบรมเพื่อให้ความรู้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการครู และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มศรีราชา 2 โดยมีนายอรุณ ซอร์ดารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-โรงงานชลบุรี กล่าวต้อนรับ และแนะนำบริษัทฯ (......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 14/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36