ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 21 ท่าน ผู้เข้าชม 404370  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมในวันอาสาหฬบูชาและวันเข้าพรรษา

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดพระประทานพรได้ร่วมทำบุญตักบาตร แห่เทียนพรรษาและถวายสังฑทาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพระประทานพร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง และเรียนรู้ประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (ธีรภัทร์ แสงเพชร ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : แห่เทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

     แห่เทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557

     เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดหนองเกตุน้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดอัมพวันจัดกิจกรรมเข้าพรรษา

      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา โรงเรียนวัดอัมพวันจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมดังนี้ เวลา 9.00 -14.30 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เดินขบวนแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนจำนำพรรษาให้วัดอัมพวันที่ศาลาการเปรียญวัดอัมพวัน (สุคนธา ซินศิริ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

     วันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อนำเทียนไปถวาย ณ วัดเขาบายศรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยและให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามประเพณีได้ถูกต้อง (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ออกรายการของโสภณเคเบิ้ลทีวี

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ออกรายการของโสภณเคเบิ้ลทีวีน้ำพริกเห็ดรสเด็ดเพื่อสุขภาพ ไปถ่ายทอดสดที่โสภณเคเบิ้ลทีวี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 57 นำทีมโดยครูวันทนา คำหาญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557 โดยสำนักลูกเสือจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยงานครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นด้านผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2556 และครูปวีณ กล้ารบ รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นด้านครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ปตท.ร่วมใจ

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหารจากคลังก๊าซ ปตท.บ้านโรงโป๊ะ มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย และพูดคุยถึงโครงดีๆ ที่จะมีให้แก่นักเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ทั้งนี้ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยที่ มีโครงการดีๆ ที่มอบให้แก่โรงเรียนและเด็กๆ มาตลอด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สืบสานโรงเห็ดนางฟ้า โดยวันนี้ได้นำเห็ดมาลงในโรงเห็ดนางฟ้า เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและให้นักเรียนได้รู้จักวิธีเพาะเลี้ยงเห็ด (นางนชุรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : ร่วม “คลีนนิ่งป้องกันโรคมือเท้าปาก” 4 ก.ค.57

     ร่วม “คลีนนิ่งป้องกันโรคมือเท้าปาก” โดยโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย จับมือร่วมกับกองสารธณสุข ทต.หนองปลาไหล และ รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองหัวแรด ซึ่งเป็นการรณรงค์สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ให้หมดไปจากโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : บริการตัดผมนักเรียน

     เมื่อวันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเสริมสวย-ตัดเย็บเสื้อสตรี คุณอ้อม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการตัดผมนักเรียนชายและนักเรียนหญิงโดยไม่คิดค่าบริการ ณ โรงเรียนวัดพระประทานพร ซึ่งโรงเรียนได้ให้นักเรียนที่มีผมยาวเข้ารับบริการดังกล่าวทุกระดับชั้น (ธีรภัทร์ แสงเพชร ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้เป็นประธานในพิธี ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : สองกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ในภาคเช้าได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด โดยการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรม วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้คือ การแสดงของนักเรียนบนเวที,การแข่งขันทักษะทางภาษาไทยของทุกชั้นเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการเป็น ประธานในการเปิดงานและมอบของรางวัลให้กับนักเรียน (นุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนอัมพวัน

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น.โรงเรียนวัดอัมพวัน ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนวัดอัมพวัน โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายประสงค์ ชื้อประเสริฐ เป็นประธานในการประกอบพิธี ลูกเสือเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย

     โรงเรียนบ้านสัตหีบได้จัดเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 13/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36