ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 404357  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

     วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเกศรา เผือกนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาบายศรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนบ้านเขาบายศรี ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งคณะครูในโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ หลายกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : พิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

     ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ เขาชีจรรย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการสถานศึกษาเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัยพิบัติธรรมชาติ

     โรงเรียนบ้านสัตหีบ ได้จัดอบรมโครงการสถานศึกษาเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัยพิบัติธรรมชาติ ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเชิญวิทยากรหลากหลาย มีทั้ง ทหาร ตำรวจ ป้องกันและบรรเท่าสาธารณะภัย และพยาบาล มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวันแม่ โรงเรียนบ้านสัตหีบ วันที่ 26 กรกฎาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอำลาอาลัย

     วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาบายศรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอำลาอาลัยครูเจริญศักดิ์ ทวีผลประเสริฐ ครูสมนึก ทวีผลประเสริฐ ซึ่งท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้วและครูนิภา ม่านทอง ไปบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่ สพป.ตราด คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาบายศรี ขอให้ท่านทั้งสามเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นนะครับ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : อนุบาลก้อทำได้

      นางนุชรีย์ ทรงสง่า ครู คศ.1 และ นางสาวนิภาพร ศรีรักษา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้จัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย คือ โครงงานเห็ดนางฟ้าชุบแป้งทอด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เด็กๆได้รับความรู้และความสนุกสนาน (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : โครงงานถั่วงอกในขวดน้ำ

      นางสาวชุติพันธุ์ ภูคตหิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้สอนนักเรียนทำโครงงานถั่วงอกในขวดน้ำ โดยเพาะถั่วงอกในขวดน้ำและใช้น้ำแทนดิน ผลปรากฏว่าถั่วงอกเจริญเติบโตได้ดี นี่เป็นอีกหนึ่งงานดีๆ ที่ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : โครงงานปลูกหัวหอมด้วยน้ำ

      คณะครู และนักเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้ร่วมกันจัดทำโครงงาน ปลูกหัวหอมด้วยน้ำ โดยใช้น้ำแทนดิน เพื่อทดลองว่าหัวหอมจะเจริญเติบโตด้วยน้ำได้หรือไม่ ผลเป็นอย่างไร โปรดติดตาม อีก15 วัน (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นางนุชรีย์ ทรงสง่า ครูคศ.1 และนางสาววิยะดา นาคสิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้เข้าร่วมอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ณ. สพป.ชบ.3 ทั้งนี้จะได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณ คณะผู้จัดอบรมมา ณ ที่นี้ด้วย (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ทุนการศึกษา

      นายเผด็จ ผิวงาม ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ได้นำทุนการศึกษา มามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ทั้งนี้ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : บริการตัดผมฟรีจาก โรงเรียนสอนตัดผม อาจารย์พรชัย

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนสอนตัดผม อาจารย์พรชัย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการตัดผมนักเรียนชายและนักเรียนหญิงโดยไม่ คิดค่าบริการ ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย(นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : ถวายเทียนวันเข้าพรรษา

      วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ. 3 ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยนางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผูอำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย คณะครู และ ผู้ปกครอง ได้นำนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา ะถวายสังฑทาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ นาลิกวนาราม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง และเรียนรู้ประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า
หัวข้อข่าว : รับรางวัล

     เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 57 ที่ผ่านมา นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน” และเข้ารับโล่รางวัล “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน โดยมี ดร. นพ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นผู้มอบโล่รางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในครั้งนี้ด้วย (นางวนิดา อินทศร นางพัชรามาโกมล/ภาพ นาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธ ที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : การแข่งขันอาเซียน 9 ก.ค. 2557

     การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 สพป.ชลบุรี เขต 3 วันที่ 9 ก.ค. 2557 ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : ค่าย English camp for Asean

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 นาง ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอำเภอ ในการเข้าค่ายในครั้งนี้มุ่งเน้นฝึกฝนนักเรียนให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นาง ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดอัมพาราม ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 12/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36