ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 404358  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนบ้านสัตหีบได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 และยังได้รวมเอากิจกรรมวันภาษาไทย วันอาเซียน และวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามารวมด้วย โดยตอนเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนบ้านสัตหีบได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 และยังได้รวมเอากิจกรรมวันภาษาไทย วันอาเซียน และวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามารวมด้วย โดยตอนเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

     วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยทางโรงเรียนได้จัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีพิธีถวายพระพรชัย วางพานพุ่ม ถวายพระพร และอาเศียรวาท พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และมีการแสดงของนักเรียนในชุดต่างๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระประทานพร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดพระประทานพรได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การแสดงในวันแม่ และกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีแม่และผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น (ธีรภัทร์ แสงเพชร ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ปฐมพร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาวังจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557

     วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านนาวัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรมสายสัมพันธ์รักระหว่างแม่และลูก ภาพ/ข่าว(นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : ทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง

     เวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ พ.จ.อ.วิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงและคณะ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาบายศรี โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เด็กเรียนดี ฐานะยากจน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๕๓ ทุน จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท เป็นทุนระดับอนุบาล ๙ ทุน จำนวน ๙,๐๐๐บาท ระดับประถมศึกษา ๔๔ ทุน จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท โรงเรียนบ้านเขาบายศรีขอขอบคุณเป็นอย่างสูง(ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านเขาบายศรี

     วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านเขาบายศรีได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนางเกศรา เผือกนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี(ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทย์มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาบายศรี

     เวลา ๑๔.๓๐ น. วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีวิทย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้มาจัดกิจกรรมนันทนาการ และมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาบายศรีขอขอบคุณเป็นอย่างสูง(ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : ทุนดร.เอ

     วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์(ดร.เอ) ได้มามอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาบายศรี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุนละ ๕๐๐ บาท โดยมีนางเกศรา เผือกนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนในครั้งนี้(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : บริการตรวจวัดสายตา ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน

      เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้เข้ามาให้บริการตรวจวัดสายตาแก่นักเรียน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ โรงเรียนวัดอัมพวัน ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีการคัดกรองเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาและมีการบริการตัดแว่นให้กับนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ โดยมีนักเรียนได้รับการบริการตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1-ป.6 จำนวน 384 คน (สุคนธา ซินศิริ ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า
หัวข้อข่าว : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า

     โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ได้จัดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่สนใจ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงกบ การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกกล้วยน้ำว้า การเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ และ สวนสมุนไพร ฯลฯ ทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจศึกษาดูงานได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า (นางสาวรัชนีพร ใกล้พุดซาภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาอนุบาล "มหัศจรรย์โลกใต้ท้องทะเลอ่าวไทย"

     คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ของโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ทัศนศึกษา"มหัศจรรย์โลกใต้ท้องทะเลอ่าวไทย" @ อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา 29/07/2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า
หัวข้อข่าว : ห้วยไข่เน่าเกมส์

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี นายบรรพต กองแก้ว อบต. บ้านห้วยไข่เน่า เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจรรมในครั้งก็เพื่อพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน สร้างความสามัคคีภายในสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นทีมและปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี (นายศักรินทร์ ปีเถาะ /ภาพ นางสาวรัชนีพร ใกล้พุดซา/ ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประกวดร้องเพลงปลุกใจ

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นาง ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงปลุกใจ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ให้กับนักเรียนดรงเรียนบ้านอำเภอ ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : เสริมทักษะนักดับเพลิง

     วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงได้มาฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือดับเพลิง ชนิดต่าง ๆ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาบายศรี รู้จักการใช้ที่ถูกต้อง ถูกวิธี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกคน(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 11/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36