ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 18 ท่าน ผู้เข้าชม 404367  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดอัมพวันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30-15.30 น.คณะครูโรงเรียนวัดอัมพวันร่วมกันจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ มีกิจกรรมดังนี้คือ ประกวดภาพวาดระบายสี,เขียนเรียงความ,เข้าฐานกิจกรรมทดลอง 7ฐาน ได้แก่ ส่องกล้องจุลทรรศน์,กักน้ำไว้ได้,ลูกโป่งพองตัวและขวดบุบเองได้,หลอดดำน้ำ,หมุดลอยน้ำ,ปั้มขวดด้วยลิฟต์เทียน,แสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายประสงค์ ชื้อประเสริฐ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบของรางวัลกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล (สุคนธา ซินศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ปฐมพร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาวังจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

     วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านนาวัง จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่ได้กิจกรรมในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัง ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ด้วยในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นำทีมโดย นางสาวสาริศา จันทร์แรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ภาพ/ข่าว ..... นางสาวปฐมพร ลี้เจริญผล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

     วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางเกศรา เผือกนาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีกิจกรรมสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา พาน้องดูปลา เฮฮา ที่ อันเดอร์วอเตอร์เวิล์ดพัทยา

     วันที่ 19 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว ชั้น อ.1-ป.6 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา พาน้องดูปลา เฮฮา ที่ อันเดอร์วอเตอร์เวิล์ดพัทยา เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และได้ฝึกทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วที่ให้การสนับสนุน ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี (สุกัญญา บางจั่น ภาพ/สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

      วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยการจัดกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมเข้าฐานความรู้ ผลการจัดกิจกรรมเด็กๆได้รับความสนุกสนานและความ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : นักเรียนรับทุนการศึกษาจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

     วันที่ 18 สิงหาคม 2557 นักเรียนจำนวน 22 คน ได้รับมอบทุนการศึกษาจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ทุนละ 1,000 บาทจำนวน 22 ทุน ในนามของตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาจิตเป็นอย่างสูงและจะนำเงินทุนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่อไป (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
หัวข้อข่าว : KFC กับโภชนาการอาหาร 5 หมู่

     วันนี้ KFC ใจดีมาแจกไก่ถึงที่เลย เด็กๆ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยฟินเว่อร์ ทั้งได้ความรู้ ทั้งสนุก และอิ่ม สุดๆ ไปเลย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดอัมพวันจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-11.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวะ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โรงเรียนวัดอัมพวันจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ระลึกถึงพระคุณของแม่ มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมที่จัดประกวดดังนี้คือ ภาพระบายสี,ทำการ์ดวันแม่,เขียนเรียงความ,แต่งกลอนสุภาพ โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายประสง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครู ร.ร.วัดอัมพวันเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3

      เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00-16.30 น.สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 ได้มีการประชุมสามัญประจำปี ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2557 จัดอบรมบุคลากรครูขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คือ ร.ร.บ้านบึง, ร.ร.วัดอัมพวัน,ร.ร.วัดจุกกระเฌอ,ร.ร.บ้านหนองปรือ,ร.ร.บ้านวังค้อ,ร.ร.บ้านเขาตะแบก และร.ร.บ้านบ่อวิน (สุคนธา ซินศิริ ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว เป็นประธานเปิดกรวย กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติมีกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมกราบแม่ กิจกรรมทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศแด่แม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับวันสำคัญในสาระสังคมศึกษาและเพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และเกิดความซาบซึ้งในกิจกรรมด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอาเซียน

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วเป็นประธานเปิดงานอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและน่าสนใจ ทั้งนี้มีการแบ่งตามประเทศ ครูและนักเรียนพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างสนุกสนานและตื่นเต้นประทับใจ (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : วันอาเซี่ยน

      วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 เป็นประธานเปิดงานวันอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและน่าสนใจ ทั้งนี้มีการแบ่งตามประเทศ ครูและนักเรียนพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างสนุกสนานและตื่นเต้นประทับใจ (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

      ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 เป็นประธานในพิธี ได้นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ มอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีแม่และผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

      ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 เป็นประธานในพิธี ได้นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ มอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีแม่และผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสัตหีบ
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีถวายพระพรและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

     โรงเรียนบ้านสัตหีบได้นำคณะครูที่เป็นตัวแทนร่วมพิธีถวายพระพรและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยแบ่งเป็นช่วงเช้าร่วมถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ และช่วงเย็นวางพานพุ่มและจุดเทียนชัย ณ สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 10/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36