ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 20 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 403559  ครั้ง


 อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดสุทธาวาส
หัวข้อข่าว : วันสัปดาห์ห้องสมุด

           เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดสุทธาวาสได้จัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสุมด โดยมีนายสมโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้กล่าวเปิดงานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. กิจกรรมวาดภาพระบายสี 2. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 3. การแต่งคำขวัญห้องสมุด 4. การเขียนเรียงความห้องสมุดในฝัน 5. กิจกรรมยอดนักอ่าน 6. การแข่งขันตอบคำถาม 7. เวทีคนเก่ง 8. การประกวดมุมการอ่านในห้องเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการในการค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุด และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน (ชุติมา ภาพ/ดารา ข่าว)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36