CHESแนะแนวทางพัฒนามาตรฐานครู
               รองเลขาธิการ CHES แนะปรับลดเวลาเรียนครูลง พร้อมจำแนกหลักสูตรผลิตครูประถมฯ-มัธยมฯ เสนอครูยุคใหม่ต้องคิดวิเคราะห์ สอนเด็กต่อยอดนวัตกรรมได้ ที่สำคัญต้องมีจิตวิญญาณครู วันนี้(17พ.ค.) ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือCHESกล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำลังทบทวนมาตรฐานวิชาชีพครู นั้น ตนเห็นว่าควรปรับระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพให้มีความเหมาะสม จากที่ปัจจุบันการผลิตครูระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 5 ปี ซึ่งมากกว่าต่างประเทศ โดยบางประเทศใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปี ก็สามารถผลิตครูได้เหมือนกัน และในหลักสูตรการผลิตครูควรจำแนกให้ชัดเจนว่า ครูที่ผลิตมานั้น จะสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา เนื่องจากบริบทของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ครูประถมศึกษาส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องสอนได้หลายวิชา เน้นการอ่านออก เขียนได้ และทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ส่วนครูมัธยมศึกษา ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งอาจจะต้องเป็นครูที่จบสาขาเฉพาะทาง ผศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าวต่อไปว่า ทักษะที่สำคัญที่ครูในยุคนี้ต้องมี คือ 1.ทักษะการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์เพื่อต่อยอดให้เป็นนวัตกรรม ต้องเป็นผู้กระตุ้นผู้เรียนให้อยากเรียนรู้ และสามารถส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ 2.การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีเด็กพิเศษร่วมกับเด็กปกติ 3.ทักษะการบูรณาการเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.ทักษะการแก้ปัญหาผู้เรียนเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ไม่ใช่การทำวิจัย5บทเหมือนวิทยานิพนธ์ และ5.จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่ดีที่มีต่อผู้เรียน.
          วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 และนายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชบ.2 ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว อำเภอเกาะจันทร์ และโรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ อำเภอบ่อทอง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน
           วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียนและครูกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1 และกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 2 ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)
 

ข่าวย่อย
          เตือนที่ทำการปกครองจังหวัดทั่วประเทศ อัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสมัลแวร์ “ปกครอง” แจ้งหน่วยงานในกำกับปกครองทั่ว ประเทศอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสมัลแวร์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีข่าวแฮกเกอร์ต่างประเทศ ได้ทำการแพร่กระจายไวรัส ประเภท ransomware ชื่อ wanacrypt ผ่านช่องโหว่ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการตรวจสอบไวรัสดังกล่าวจะเข้ารหัสไฟล์งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถใช้งานไฟล์ได้และเรียกร้องเงินค่าไถ่ เพื่อแลกกับรหัสปลดล็อค ซึ่งถือเป็นการโจมตีที่ใหญ่ที่สุด และสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในต่างประเทศ ขณะที่ประเทศไทยพบแพร่กระจายในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนที่ทำการปกครองจังหวัดทั่วประเทศ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทำการอัพเดต ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในสำนักงาน โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้วินโดวส์ เอกซ์พี เพื่อปิดช่องโหว่การแพร่กระจายของไวรัส เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในสำนักงานมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ให้ทำการตัดการเชื่อมต่อผ่านแลน หรือปิด ไวไฟโดยทันที เพื่อระงับการแพร่กระจายและแจ้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครองดำเนินการแก้ไขต่อไป

 


ฉบับที่ 130 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 70331 ครั้ง Your IP Address is 54.162.136.26
          วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 มอบหมายให้นายภูเบศ พลชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 5,000 บาท ซึ่งเป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการครูและนักเรียน และเงินสวัสดิการ สพป.ชบ.2 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ
 

แนะเด็กไทยเรียนรู้ข้อผิดพลาด

          จากการเสวนา Science Cafe ตอน Ex-Olympiad เส้นทางศิษย์เก่าโอลิมปิก ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ดร.ทรงพล ดีจงกิจ อดีตผู้แทนเคมีโอลิมปิก พ.ศ.2536 กล่าวว่า ความรู้ด้านเคมีและประสบการณ์เคมีโอลิมปิก เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต ทำให้รู้จักแบ่งเวลา รู้เป้าหมายในชีวิต ทำให้สามารถมีวันนี้ได้ นายพิเชษฐ์ โพธิสุทธิ์วาที อดีตผู้แทนเคมีโอลิมปิก เหรียญเงิน พ.ศ.2538 กล่าวว่า การเป็นตัวแทนแข่งขันเคมีโอลิมปิกได้รับความมั่นใจมากขึ้นและรู้เป้าหมายตนเอง ไม่กลัวที่จะเจอสารเคมีใหม่ๆแปลกๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนทั้งเรื่องวิชาการและวิชาชีวิต สอนเด็กให้รู้จักตนเอง ทั้งอารมณ์และศักยภาพของตนเอง เด็กสมัยนี้อยู่กับตัวเองมากเพราะมีสื่อออนไลน์รอบตัวมาก อยากให้เด็กรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวให้มากขึ้น คิดและวิเคราะห์อย่างวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้การศึกษาไทยและประเทศพัฒนาขึ้นได้ ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ อดีตผู้แทนเคมีโอลิมปิก พ.ศ.2534 กล่าวว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ ประสบการณ์จากการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และรู้วิธีที่จะทำให้เราลุกขึ้น

 
           วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 เรียกบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 คน จาก 8 วิชาเอก โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานและมอบนโยบาย พร้อมทั้งให้โอวาทในการประพฤติปฎิบัติตนในการดำรงชีวิตและการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ สพป.ชบ.2
           วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม จัดโครงการส่งเสริมทางวิชาการโดยบุคลากรจากชุมชนมีส่วนร่วม "โครงการพับกระดาษเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครองด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" โดยวิทยากรภายในชุมชนคือ นางสาวอรวรรณ บัตรประโคน

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.038-474630-5 แฟกซ์ 038-474636
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 มอบหมายให้นายภูเบศ พลชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 5,000 บาท ซึ่งเป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการครูและนักเรียน และเงินสวัสดิการ สพป.ชบ.2 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
วันที่ 27 เมษายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมกับ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดอบรมโครงการ "การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี" โดยใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา และเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านการคิด การใช้ภาษา และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ซึ่งมีนายธนเดช ตุลยพินิจ นักวิชาการ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
วันที่ 18 เม.ย.2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ได้มอบหมายให้โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) และโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจ.ชลบุรี เช่น การแสดงวงดนตรีลูกทุุ่ง การแสดงรำ การโชว์ซออู้ และการแสดงวงดนตรีสตริง โดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และประชาชน ได้รับชมและให้กำลังใจแก่นักเรียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้ารับเกียรติบัตรและเช็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
วันที่ 21 มี.ค.2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง PLC (Professional learning Community) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" และการจัดทำ Log Book PLC ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้มีการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความรู้ เพื่อครูจะได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู จำนวน 396 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยได้รับเกียรจิจากอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มพนัสนิคม 3 ณ ค่ายลูกเสือชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2559 ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
วันที่ 28 ก.พ.2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 และร่วมทำ Workshop เรื่อง PLC (Prlfessional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" โดย รศ.นราพร จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและทำ Workshop ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ โดยนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวรายงานการจัดประชุมสัมมนา (ขอขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ "การอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งดำเนินการจัดสอบในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดทำคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีมาตรฐานต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 9 ก.พ.2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 คุณศุภิสรา ชลจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คุณนายผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 คณะรองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/14 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า