ศธ.เกลี่ยขรก.รอบ 2 กว่า 800 อัตรา
               เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งขณะนี้มีตำแหน่ง ศธจ.ว่างอยู่ 10 ตำแหน่งนั้น ขั้นตอนจากนี้ต้องรอสำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่โดยหลักการแม้จะมีการย้ายนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ.ไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ก็ยังไม่ได้สั่งการให้ชะลอการดำเนินการบริหารงานบุคคลในเรื่องใด ดังนั้นเบื้องต้นกระบวนการสรรหาทุกอย่างคงต้องเป็นไปตามขั้นตอน ขณะเดียวกันคงต้องรอฟังนโยบายจากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ รักษาการปลัด ศธ.ด้วยว่าจะมีแนวทางอย่างไร เพราะนอกจากตำแหน่ง ศธจ. 10 ตำแหน่งแล้ว ในอนาคตจะมีตำแหน่งรอง ศธภ.ว่างอีกกว่า 10 ตำแหน่ง เนื่องจากอยู่ในช่วงการสรรหาผู้บริหารระดับสูงและระดับต้น ซึ่งหากตำแหน่งใดว่างลงก็ต้องสรรหามาทดแทนตำแหน่งว่าง ดังนั้นต้องรอฟังนโยบายจากทั้งรัฐมนตรีว่าการ ศธ. และปลัด ศธ.คนใหม่ว่าจะมีทิศทางอย่างไร รองปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ยื่นหนังสือขอให้ ศธ.ทบทวนกรอบอัตรากำลังในส่วนของเขตพื้นที่ฯ นั้น เป็นกรอบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งกรณีที่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษลดลง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่กำหนดว่า ใน 1 หน่วยงาน ต้องมีชำนาญการ 4 ตำแหน่ง ถึงจะมีชำนาญการพิเศษได้ 1 ตำแหน่ง ซึ่งทั้งสำนักงาน ศธจ. และสำนักงาน สพท.ยึดหลักเกณฑ์เดียวกัน ไม่ได้แบ่งแยกว่าสำนักงาน ศธจ.ได้มากกว่า หรือน้อยกว่า เพราะบทบาทการทำงานบางอย่างของเขตพื้นที่ฯ ถูกโยกมาที่สำนักงาน ศธจ. อีกทั้งจำนวนคนในเขตพื้นที่ฯ ยังลดลง เมื่อลดลงก็ต้องมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังใหม่ คือถ้ามีตำแหน่งชำนาญการ 4 อัตรา ชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา หากหน่วยงานใดมีตำแหน่งชำนาญการ 3 อัตรา ก็จะไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษ อย่างไรก็ตามกรอบอัตรากำลังดังกล่าวจะใช้ก่อน 1 ปี ซึ่งหากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เห็นว่าไม่สอดคล้องกับภาระงานก็สามารถเสนอให้คณะกรรมการ ก.ค.ศ.พิจารณาใหม่ได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังรอบแรกไปแล้วจำนวน 2,600 อัตรา และกำลังจะขออนุมัติขอเกลี่ยอัตรากำลังจากคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ในการเกลี่ยรอบ 2 อีกจำนวน 800 กว่าอัตรา "กรอบอัตรากำลังดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด ใช้เหมือนกันทั้งในเขตพื้นที่ฯ และสำนักงาน ศธจ.ไม่ใช่ว่าสำนักงาน ศธจ.จะเอาเปรียบ การกำหนดกรอบอัตรากำลังต้องให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรม ไม่มีการแบ่งแยก และไม่ได้ลำเอียง" นายประเสริฐกล่าว
          วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อขยายผลให้กับครูผู้รับผิดชอบภารกิจการรายงานผลการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดการประชุมระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2
           วันที่ 2 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้ส่งตัวแทนครู และนักเรียน เข้าร่วมงานการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพของผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีพ ส่งเสริมนักเรียน ให้มีศักยภาพ มีความรู้ ด้านทักษะอาชีพ และเผยแพร่นวัตกรรมที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
 

ข่าวย่อย
          ชื่นชมเด็ก ม.6 เชียงคานคว้ารางวัล "คัดลายมือ" วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 คัดลายมือ คือเอกลักษณ์ไทย ชื่นชมเด็ก ม.6 เชียงคานคว้ารางวัล "คัดลายมือ" วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 โดยน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ ๙ "ต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง" มาเผยแพร่ วันที่ 5 ก.ย.60 ที่ สพม.19 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.เกษราพร ชาปาน นักเรียนชั้น ม.6/1 และนางกมลชน กรวยทอง ครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ที่ได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมคัดลายมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 


ฉบับที่ 139 วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 71404 ครั้ง Your IP Address is 54.158.21.176
          วันที่ 2 กันยายน 2560 นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชบ.2 ร่วมในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพของผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีพ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้มีศักยภาพ มีความรู้ ด้านทักษะอาชีพ และเผยแพร่นวัตกรรมที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
 

สั่ง"การุณ-บุญรักษ์"ทำงานเพื่อเด็ก

          “หมอธี”สั่ง “การุณ-บุญรักษ์”ประสานพื้นที่เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ขจัดประเด็นขัดแย้งผู้มีอำนาจแต่งตั้งในพื้นที่ เป้าหมายสำคัญยึดประโยชน์ของเด็ก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร ศธ. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ได้เชิญผู้บริหารแต่ละคนไปรับนโยบาย โดยส่วนของสำนักงานปลัด ศธ. ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของศธ.ในภูมิภาค นั้น รมว.ศธ.ได้กำชับให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) จะต้องทำงานร่วมกันกับผอ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดตาม 6 ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้ผลของการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นเกิดกับเด็กเป็นสำคัญ นายการุณ กล่าวต่อไปว่า สำหรับปัญหาข้อขัดแย้งประเด็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 53 ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่ว่าเป็นอำนาจของ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ขณะที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 ข้อ 13 ระบุให้เป็นอำนาจของ กศจ. ซึ่งทำให้เกิดความสับสนอย่างมากในเขตพื้นที่นั้น เบื้องต้นตนได้หารือเรื่องนี้ กับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ.แล้ว แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียด โดยจะพยายามแก้ปัญหาเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยยึดเด็กเป็นตัวตั้ง ด้าน ดร.บุญรักษ์ กล่าวว่า รมว.ศธ.ได้กำชับเรื่องการทำงานกันระหว่าง ศธจ. และ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้ไปดูว่าจะบูรณาการกันอย่างไรให้งานได้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นนอกจากต้องพัฒนาห้องเรียนให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ครูก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยครูต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูที่แท้จริง ซึ่งวันนี้มีความชัดเจนแล้วว่า จะต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน ทั้งสายงานบริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้สอน และบุคลากรอื่นตามมาตร 38 ค(2) ของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่ง รมว.ศธ.ได้ให้นโยบายแก่สถาบันคุรุพัฒนาว่า ให้จัดหลักสูตรที่จะรองรับเรื่องของการพัฒนาครูบุคลากรแต่ละสายงานแล้ว

 
           วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสรุปผลและนำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองขยาด ,โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ,โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ,โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส และโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2
           เนื่องด้วย วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 นางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้จัดกิจกรรม การอบรม ป.ป.ช. สพฐ. และ ป.ป.ช สพฐ.น้อย การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ให้กับคณะครูและนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.038-474630-5 แฟกซ์ 038-474636
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
วันที่ 2 กันยายน 2560 นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชบ.2 ร่วมในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพของผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีพ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้มีศักยภาพ มีความรู้ ด้านทักษะอาชีพ และเผยแพร่นวัตกรรมที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้กลุ่มโรงเรียน 11 กลุ่ม โรงเรียนต้นแบบ มาจัดนิทรรศการ กิจกรรม และผลงานของนักเรียน โดย มีนายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณอาคารสำนักงานสพป.ชลบุรี เขต 2 สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/iD2Xgs (แฟนเพจ งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สู่ Thailand4.0" สพป.ชลบุรี 2)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ณ โรงแรมแม่ยมพาเลซ จังหวัดแพร่
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการคงสภาพสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นแบบปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีนายไพรัช หนูยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชบ.2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนและร่วมประชุมหารือร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและบูรณาการกับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายประกาศให้จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก จำนวน 1 ศูนย์ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้นป.6,ม.3 และส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-6 โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการในตำแหน่งผอ.สพป.ชบ.2 ,นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 และผอ.กลุ่มในสำนักงานเขต ร่วมต้อนรับดร.พีระ รัตนวิจิตร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 9 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเดินทางไปส่งนายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 มอบหมายให้นายภูเบศ พลชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 5,000 บาท ซึ่งเป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการครูและนักเรียน และเงินสวัสดิการ สพป.ชบ.2 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/15 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า