[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ทำฟันให้นักเรียน 2560
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนบ้านตลาดเนินหินได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกกับคณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลบ่อทอง ซึ่งออกหน่วยทันตกรรมเคลื่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง ในภาคเรียนที่ 2/2560 ในการนี้ นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทับร้าง ครั้งที่ 3/2..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง การลอยกระทง เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานเกษียณครูโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
เนื่องด้วย วันที่ 29 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้มีครูเกษียณอายุราชการจำนวน 5 ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสำอางค์ สุดสอา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ร่วมตักบาตรเทโว
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) พร้อมคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ร่วม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) พร้อมคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กีฬาภายในโรงเรียนวัดโป่งตามุข
เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข เป็นประธานในพิธีเปืดกิจกรรมกีฬาภายใน หรือกีฬาสี ของโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันวิชาการ โรงเรียนวัดโป่งตามุข
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนวัดโป่งตามุ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ กันยายน 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านทับร้าง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติดในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติดในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 9 – ๑๐ กันยายน 2560 ณ หอประชุม โรงเร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมคาราวาน โรงเรียนวัดโป่งตามุข
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข เป็นประธานในพิธีกิจกรรมคาราวานเด็ก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสรืิมสร้าง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมงานการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพของผู้เรียน
วันที่ 2 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้ส่งตัวแทนครู และนักเรียน เข้าร่วมงานการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพของผู้เรียน เพื่อส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก โดยจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนบ้านทับร้างให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนบ้านทับร้างให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT โดยมีคณะครูเข้าร่วมอบรม ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้าง ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงเด็ก
โรงเรียนบ้านทับร้าง ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงเด็ก โดยนำนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ เข้ารับการอบรม วัน..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]