[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมงานการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพของผู้เรียน
วันที่ 2 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้ส่งตัวแทนครู และนักเรียน เข้าร่วมงานการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพของผู้เรียน เพื่อส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก โดยจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนบ้านทับร้างให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนบ้านทับร้างให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT โดยมีคณะครูเข้าร่วมอบรม ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้าง ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงเด็ก
โรงเรียนบ้านทับร้าง ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงเด็ก โดยนำนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ เข้ารับการอบรม วัน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทับร้าง ไปศึกษาดูงาน Best Practice
นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง นำคณะครูและนักเรียน ไปศึกษาดูงาน Best Practice ณ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ในวัน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับรางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ด.ช.ธิติวัฒน์ กองอังกาบ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รณรงค์ประชารัฐร่วมใจ
27 กรกฎาคม 2560 ด้วยโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) นางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) และเจ้าหน้าที..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมวันแม่
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า และร่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เนื่องด้วย วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 นางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้จัดกิจกรรม การอบรม ป.ป.ช. สพฐ. และ ป..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการอบรมเยาวชน ค่ายพุทธบุตร ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัด โครงการอบรมเยาวชน ค่ายพุทธบุตร ปฏิบัติศีล ๘ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10
นางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดโป่งตามุข
เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข มอบหมายให้คณะครู โรงเรียนวัดโป่งตามุขนำโดย นางรัษฎา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. นายสัน สุขม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้องและ คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่อง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและกิจกรรมวันแม่โรงเรียนวัดโป่งตามุข
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้การต้อนรับ น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประเมินห้องสมุดมีชีวิต ๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่านผอ.กฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี ปีการศึ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]