ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 665812  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
หัวข้อข่าว : ร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า "ร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
หัวข้อข่าว : โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม

     วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม จัดโครงการเข้าค่ายอรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-6 ณ วัดพระพุทธบาทเขานางนม โดยมีนายเทวินทร์ นันทชัยสิริกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ของอำเภอบ่อทอง

     ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ของอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอบ่อทองเข้ารวม ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา อย่างคับคั่ง และทางโรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดขบวน รำกลองยาว และขบวนเดินรณรงค์เข้าพรรษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยการเดินขบวนจาก อำเภอบ่อทอง ไปรอบตลาดบ่อทอง และไปสิ้นสุดที่วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ซึ่งประเพณีแห่เทียนพรรษายังแฝงไว้ด้วยกุศโลบาย ที่ต้องการเห็นความสามัคคีของคนในชุมชน การร่วมมือร่วมใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

     โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านทับร้าง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง นางเฉลา ระโหฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน พร้อมทั้งชี้แจง ระเบียบวาระการประชุมต่างๆ และกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น เสร็จสิ้นการประชุมได้เชิญคณะกรรมการร่วมรับประทานอาหารเย็น (ภาพ/ข่าว : ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดทับเจริญ

     ประเพณีแห่เทียนพรรษา ก่อนถึงวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ) พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะถือโอกาสเข้าวัดทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ตามวัดวาอารามต่างๆ ถึงแม้ว่าปัจจุบันการถวายเทียนได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ เป็นการถวายหลอดไฟฟ้าแทนแล้วก็ตาม การถวายเทียนพรรษาก็ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยในฐานะประเพณีแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และเดินรณรงค์ในวันเข้าพรรษา เพื่อนำเทียนไปถวายวัดทับเจริญ เป็นการปลู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านเก่า
หัวข้อข่าว : แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางพัชนี ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า และคณะครู นำนักเรียนร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ อำเภอพานทอง (ภาพ/ข่าว:เนตรชนก)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านเก่า
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1ปีการศึกษา ๒๕๖๐

     การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีท่าน กำนันสายสมร คุ้มครอง เป็นประธาน และร่วมกิจกรรมเพาะพันธุ์ดาวเรือง ณ โรงเรียนวัดบ้านเก่า (ภาพ/ข่าว:เนตรชนก)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านเก่า
หัวข้อข่าว : วงดนตรีไทย โรงเรียนวัดบ้านเก่า ออกเผยแพร่่สู่ชุมชน

     เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางพัชนี ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า และคณะครู นำวงเครื่องสายไปร่วมแสดงความยินดี ในงานขึ้นบ้านใหม่ ผู้ใหญ่สมยศ พงษ์รามัญ เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนกล้าแสดงออก และนำความสามารถทางด้านดนตรี ออกเผยแพร่สู่ชุมชน (ภาพ/ข่าว:เนตรชนก)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหนองไผ่แก้ว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเข้าพรรษาและกิจกรรมต่อต้านโรคไข้เลือดออก

     วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น. โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วนำโดยนางรมย์รวินท์ ตันติฤทธิพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว คณะครู นักเรียน และอบต.หนองเหียง สาธารณสุข กลุ่ม อสม. หนองเหียง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ถวายเทียนเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคไข้เลือดออกให้ความรู้กับนักเรียน สาธารณสุขและนักเรียนร่วมกันทำสมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุงให้นักเรียนนำกลับไปใช้ป้องกันยุงลายที่บ้านและที่โรงเรียนเพื่อป้องกันยุงลายและโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
หัวข้อข่าว : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๒๕๖๐

     โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน นำโดย นายปริญญา สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน โดยมีการเดินสวนสนามของคณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน พร้อมทั้งมีการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้ลูกเสือได้ระลึกถึงผู้ก่อตั้งลูกเสือโลก และหน้าที่ของลูกเสือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่ สืบสารภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด ๒๕๖๐

     โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน นำโดย นายปริญญา สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สืบสารภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย (ธีราภรณ์ เหล่ากาวี/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
หัวข้อข่าว : วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๖๐

     โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน นำโดย นายปริญญา สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักโทษของยาเสพติด การรู้จัดป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสารเสพติด (ธีราภรณ์ เหล่ากาวี/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
หัวข้อข่าว : รับมอบสิ่งของ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม

     วันที่ 2 กรกฏาคม 2560 ทีมมอเตอร์ไซด์สายบุญ และคณะผองพื่อน ได้นำสิ่งของอุปกรณ์การเรียน น้ำดื่ม รองเท้านักเรียน ชุดขาวทำบุญวันพระ อุปกรณ์กีฬา แก้วน้ำ ฯลฯ มามอบให้นักเรียนและ เลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมขนมหวานแก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :อัญชัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

     ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพือรำลึกถึงกวีเอกของโลก และสดุดียกย่องสุนทรภู่ที่เป็นกวีเอกของโลก สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และภายในงานได้มีการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุนทรภู่การจัดประกวดการระบายสีภาพจากวรรณคดีของสุนทรภู่ตามระดับชั้น และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย (ประชาสัมพันธ์/รายงานข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
หัวข้อข่าว : "โครงการเสริมสร้างพลังเด็และเยาวชนอำเภอเกาะจันทร์"

     วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สภานักเรียนโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จัดกิจกรรม "โครงการเสริมสร้างพลังเด็และเยาวชนอำเภอเกาะจันทร์ อาสาพัฒนาสังคม สำนึกดีเพื่อพ่อหลวง"มีการบำเพ็ญประโยชน์และออกพัฒนาชุมชนและสังคมของเยาวชนและสภานักเรียนโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร โดยนำนักเรียนทำกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับน้องๆ ทำความสะอาดสวนสมุนไพร เตรียมแปลงเกษตร และตกแต่งสวนหย่อม ณ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/241 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.038-474630 - 5 แฟกซ์ 038-474636

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36