ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ EGAT-Energy Plant# ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน ปี
ด้วย การไฟ้ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ EGAT-Energ Plant "เพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สำหรับโครงการดังกล่าวเปิดโอกาส ให้เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด ได้แก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุทัยธานี (นักเรียนระดับชัันมัธยมศึกษาปีที่ 5) ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานในโครงการดังกล่าวฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
กลุ่มอำนวยการ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 14:38 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1