ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2560 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://182.93.171.154/chiangrai1/crdownload/loadData.php?Ncount=1262&&Lcount=P1L9GqfPC41132ThuAug2017.pdf&&Mcount=0
กลุ่มบริหารงานบุคคล 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 16:23 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1