ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญร่วมชมงานนิศรรศการเฉลิมพระเกียรติ"ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"
ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดนิศรรการ"ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้านางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาจำลองเป็นนิทรรศการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน มาจัดนิทรรศการ ครั้งละ 12 แห่ง ๆ ละ 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ถึวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในวันอาทิตย์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 น. - 20.00 น. และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00น - 22.00 น. ซึ่งในทุกวันเสาร์ ระหว่างเลา 16.30 น. - 17.30 น. มีการแสดงพื้นถิ่นของแต่ละภูมิภาค ณ พระลานราชวังดุสิต ริมทางเดินฝั่งสนามเสือป่า ขอเชิญชวน ข้าราชการ บุคลากร และโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมชมนิทรรศการตามความเหมาะสม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และประสานการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ที่ นางประภา วงศ์วิภูษณะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6291832
กลุ่มอำนวยการ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 11:41 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1