ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
สสวท.จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560 และสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สพป.ชร.1 ( กำหนดสนามสอบ ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) )จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ หากประสงค์จะสมัครเข้าโครงการดังกล่าว สามารถสมัครออนไลน์ที่ เว็บไซต์ สสวท. http:// genius.ipsn.ac.th หรือ www.ipst.ac.th
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 18:43 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1