ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนและสถานศึกษาสมัครคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานปี2560
แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนและสถานศึกษาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25สิงหาคม2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-1119511 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที E-Loader
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15:55 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1