ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560
ด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 เพื่อคัดเลือกกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรณ์น้ำ อายุระหว่าง 12 - 25 ปี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริง เกิดเครือข่ายเยาวชนร่วมกันบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ กลุ่มเยาวชนที่ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัลจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยตรงไปยังมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก สำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครทางเว็บไซต์ www.utokapat.org สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศราวดี โทรฯ 02 282 3320
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:41 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1