ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูล 79 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
79ราคากลาง Activeboard(19)4 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
78ราคากลางออกข้อสอบ(25)1 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
77ราคากลางรถตู้(16)1 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
76แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 5 รายการ(19)25 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
75สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2560(8)16 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
74สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2559(3)16 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
73สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2559(4)16 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
72สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2559(5)16 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
71สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559(4)16 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
70สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2558(4)16 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
69สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2558(4)16 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
68สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2560(7)8 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
67ราคากลางถังขยะ(17)29 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66ราคากลางสื่อสะเต็มศึกษา(8)19 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65ราคากลางสื่อการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม(5)27 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64ราคากลางปรับปรุงระบบเครือข่าย(6)25 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
63ปรับปรุงระบบแม่ข่าย(3)25 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
62ราคากลางซ่อมแซมบ้านพักรอง อาคารสำนักงาน(5)26 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
61ราคากลางซ่อมแซมห้องรองผอ.(7)25 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
60ซ่อมแซมเคาเตอร์ไม้ ทำตู้เก็บเอกสาร(6)15 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
59ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1(8)14 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
58ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 2(5)14 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์