@@@ อบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 @@@ อบรม PLC วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ เอกโอชา ประกอบด้วย รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 บุคลากรในสพป.เชียงราย เขต 1 และคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC รวม 75 คน @@@ อบรม PLC วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท ประกอบด้วย ผอ.โรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน รวม 210 คน @@@
.
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะร่วมรดน้ำศพ เคารพศพและวางพวงหรีดไว้อาลัย ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อดีตประธานอกคศ. กพท. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการโรคหัวใจล้มเหลว ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาวัดเจ็ดยอด โดยกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่ 31 พ.ค. 2560 ณ สุสานเด่นห้า เวลา 14.00 น.

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายกิตติชัย เมืองมา รองผอ.สพท. รักษาราชการในตำแหน่งผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมพิจารณาตรวจสอบแบบติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 นำโดยนางอังคณา สุขเสวี ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. ณ ห้องพวงทอง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายขรรค์ชัย ชุ่มสา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจสอบการดำเนินการซ่อม บำรุง พัฒนาค่ายลูกเสือดอนมูล อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อยกระดับอาคารสถานที่ให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จัดอบรมขยายผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้กับข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนท่าสุด ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษาของรร.บ้านป่าสักไก่ จัดกิจกรรมGood bye party นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานยาง สิงค์โปร์ โดยมี นายปริญญา ณ วันจันทร์ ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมที่ได้จัดมาตั้งแต่วันที่วันที่9-19พ.ค2560 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานยางประเทศสิงคโปร์ร่วมกับYMCA. เชียงราย-เชียงใหม่ซึ่งได้มาให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวประเทศสิงค์โปรกับประเทศไทย โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยนานยาง มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน20คน ซึ่งมีการพักอาศัยกับบ้านโฮสต์ที่เป็นตัวแทนครูและผู้ปกครองของโรงเรียน นับว่าเป็นโอกาสที่ดีๆของนักเรียนที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่หลากหลายอย่างมีความสุข. (เกษณี-ปชส.รร.บ้านป่าสักไก่)
 
..