.
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายนพรัตน์ อู่ทอง ศธจ.เชียงรายเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ระหว่าง 18-24 พ.ย.60 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย วันที่ 17-19 พ.ย. 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายอรรณพ จูจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในนามหัวหน้าเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงราย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเอกชนเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดโดย สำนักงาน กสทช.เขต 17 (เชียงราย) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยมี นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด ผอ.กสทช. เขต 17 (เชียงราย) ให้การต้อนรับ ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายนัทที บุญศรี ผอ.รร.บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน //ปชส.รร.บ้านป่ารวก ภาพ/ข่าว

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายชุมพล สนิทวงค์ ผอ.รร.บ้านห้วยแม่ซ้าย ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง มอบหมายให้ นายจำรัส ฉันทะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย รับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก คุณตีตวันท์ สันดุสิต และคุณดุสิต สุต๊ะวงศ์ พร้อมคณะ ..กัลยาณี อินต๊ะอ้าย..ภาพ/ข่าว
 
..