นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ รร.อนุบาลเวียงชัย มีนายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ
           โรงเรียนบ้านเวียงกลาง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 11 กันยายน 2560 กำนันคำรณ วงค์มูล ประธานกรรมการฯ นายจงรักษ์ สอนแก้ว กรรมการและเลขานุการ
 


          

 


ฉบับที่ 1273 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน
จำนวนผู้ชม 442504 ครั้ง Your IP Address is 54.225.41.203
          นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประชุมผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ 8 แห่ง ในการเตรียมความพร้อมจัดหลักสูตรการสอนอาชีพระยะสั้น (Work Experience) ให้แก่นักเรียน ม.3 ในช่วงปิดภาคเรียน 2560 ณ ห้องพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1
 


          

 
          ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพท. ประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ 2560 ชมรมครูอำเภอเวียงชัย ณ ห้องอาหารฌาร์คำ อ.เมือง จ.เชียงราย
           นายสุรชัย ปันติ ผอ.รร.บ้านเมืองชุม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
พิธีเปิดงานข๋วงผะหญ๋าเฮียนฮู้สู่ก๋านพัฒนาละอ่อนในศตวรรษที่21 กระบวนการ PLC ผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมและโครงงานคุณธรรม โดยมีนายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนพิเศษและแต่ละกลุ่มโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการตลอดจนโครงงานคุณธรรม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว–ดอยฮาง คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายวิทย์ วิชาคำ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย และคณะ ในการออกนิเทศ ติดตาม โครงการอบรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช่วงชั้น ๑ ....จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประชุมผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ 8 แห่ง ในการเตรียมความพร้อมจัดหลักสูตรการสอนอาชีพระยะสั้น (Work Experience) ให้แก่นักเรียน ม.3 ในช่วงปิดภาคเรียน 2560 ณ ห้องพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
นายอรรณพ จูจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต1พร้อมคณะต้อนรับคณะกรรมประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลปฏิบัติการเป็นเลิศรอบที่ 2 นำโดย นายจรัส ลำทา ผอ.โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ประธานกรรม นายสังวาร เอ็บมูล ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 และนางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โดยมีนางคนอง เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเกษร จินโน และด.ญ มะลิ นำชัย นำเสนอผลการดำเนินงาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
คณะผู้บริหารในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับนายกิตติชัย เมืองมา รองผอ.สพท. ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ซึ่งสอบขึ้นบัญชีว่าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ประทับใจ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แก่ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลรร.บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ในการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน จังหวัดเชียงราย ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดเชียงราย (ปชส.รร. ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีนายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.และดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ ศธภ.16 เป็นวิทยากร
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
นายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพท.รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี (CRRU youth leaque)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประชุมปรึกษาหารือผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) นักเรียนม.3 ในพื้นที่จ.เชียงราย โดยจะดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
โรงเรียนห้วยพลูพิทยา เป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการที่ผ่านการประเมินคงสภาพและขอรับตราพระราชทาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวอมรรัตน์ หนึ้งวงค์ ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนห้วยพลูพิทยา เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2559//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/129 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า