คณะติดตามงานวิจัยจากคุรุสภา ประกอบด้วย รศ.ดร.เกตุมณี มากมี ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ ดร.ดารณีย์ พยัคฆ์กุลและอ.พยงค์ศักดิ์ มากมี ติดตามการดำเนินงานวิจัยของสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากคุรุสภา นำโดยผอ.วิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ครูและศน.สายสวลี วิทยาภัค ศน.พวงพร นิลนิยม ศน.จีราวรรณ ศรีนิล พี่เลี้ยงและที่ปรึกษางานโครงการวิจัย ให้การต้อนรับ นำชมผลงานบางส่วน
           โรงเรียนบ้านจะคือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มโรงเรียห้วยชมภู โดยมีคณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ เชียงราย (ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)
 


          

 


ฉบับที่ 1267 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 456109 ครั้ง Your IP Address is 54.158.214.111
          นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประชุมปรึกษาหารือผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) นักเรียนม.3 ในพื้นที่จ.เชียงราย โดยจะดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560
 


          

 
          นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง มอบหมายให้ นายจำรัส ฉันทะ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน นำคณะครูไปดูงานด้านการบริหารและการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา สพป.ชร. เขต ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายสุพิษ ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา สพป.ชร. เขต ๓ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี…กัลยาณี อินต๊ะอ้าย..ภาพ/ข่าว.
           นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. ชร. เขต ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย....จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ศธจ.เชียงรายเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ระหว่าง 18-24 พ.ย.60 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นางจีราวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ ติดตาม ตรวจเยี่ยม นิเทศ ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย มีนายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย และคณะครูให้การต้อนรับ (Lala Chic /ภาพ-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
นายกิตติชัย เมืองมา ว่าที่ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากทีมงานคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนบ้านจะคือ ให้การต้อนรับ นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 พร้อมด้วย ศน.พิมพา ตามี่ และ ศน.เพ็ญศรี เตชนันท์ ตรวจเยี่ยมนิเทศการเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 และรับคำแนะนำในการการจัดสถานศึกษาให้มีความพร้อมในกิจกรรมการเรียนรู้และ การบริหารานในด้านต่างๆ (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ จันต๊ะนา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเทศบาลตำบลเมืองชุม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ หนองไม้มันปลา หมู่ 3 บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
นายเรียบ นราดิศร อดีตผวจ.ลำพูน ประธานพิธีฌาปนกิจศพ นายยูจวน ทองวัฒนานนท์ อายุ 74 ปี อดีตผช.ผอ.ปจ.เชียงราย มีนายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธี ณ สุสานเทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย (ไมตรี วงศ์เมือง/ภาพ-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะข้าราชการครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดเจ็ดยอด มีนายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/130 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า